ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО СЛІДКУВАЛЬНОГО ПРИВОДУ З КЕРУВАННЯМ ЗУСИЛЛЯМ НА ВИКОНАВЧОМУ ОРГАНІ

  • О. В. Дерібо Вінницький національний технічний університет
  • Ж. П. Дусанюк Вінницький національний технічний університет
  • С. В. Репінський Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розроблено математичну модель і структурну схему електрогідравлічного слідкувального приводу з керуванням зусиллям на виконавчому органі, придатні для імітаційного моделювання в середовищі MATLAB Simulink. Розроблено відповідну обчислювальну структуру (блок-схему). Тестування цієї структури підтвердило її працездатність.

Біографії авторів

О. В. Дерібо, Вінницький національний технічний університет
доцент, кафедра технології та автоматизації машинобудування
Ж. П. Дусанюк, Вінницький національний технічний університет
доцент, кафедра технології та автоматизації машинобудування
С. В. Репінський, Вінницький національний технічний університет
доцент, кафедра технології та автоматизації машинобудування

Посилання

1. Лещенко В. А. Гидравлические следящие приводы станков с программным управлением / В. А. Лещенко. — М. :
Машиностроение, 1975. — 288 с.
2. Электрогидравлические следящие системы / [В. А. Хохлов, В. Н. Прокофьев, Н. А. Борисова и др.] ; под ред.
В. А. Хохлова. — М. : Машиностроение, 1971. — 432 с.
3. Хохлов В. А. Электрогидравлический следящий привод / В. А. Хохлов. — М. : Наука — 1966. — 240 с.
4. Дерібо О. В. Електрогідравлічний стежний привод пристрою для обробки поверхневим пластичним деформуванням
/ О. В. Дерібо, І. О. Сивак, О. В. Сердюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — № 6. — С. 76―79.
Переглядів анотації: 206 Завантажень PDF: 98
Як цитувати
[1]
О. Дерібо, Ж. Дусанюк, і С. Репінський, ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО СЛІДКУВАЛЬНОГО ПРИВОДУ З КЕРУВАННЯМ ЗУСИЛЛЯМ НА ВИКОНАВЧОМУ ОРГАНІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 108-114, 1.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.