ПРИЧИНИ НИЗЬКОГО РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІМИ ІНЖЕНЕРАМИ

Автор(и)

  • В. М. Михалевич Вінницький національний технічний університет
  • М. В. Чухно Вінницький національний технічний університет

Анотація

Показано, що проблема «підміни навчання основам математики навчанням основам роботи з системами комп’ютерної математики (СКМ)» є головною на шляху пошуку прикладів вдалого застосування потужних інтелектуальних можливостей сучасних СКМ у навчанні вищої математики студентів нематематичних спеціальностей. Зазначено, що пошук ефективних шляхів розв’язання цієї проблеми ускладнюється низкою негативних тенденцій, зокрема: скороченням курсів вищої математики; погіршенням якості математичних знань абітурієнтів; зниженням інтересу студентів до вищої математики. Визначено перспективний напрямок указаного пошуку, який полягає у створенні на основі СКМ навчально-контролюючих комплексів, що включають тренажери для автоматизованого відтворення покрокового ходу розв’язання типових задач з вищої математики.

Біографії авторів

В. М. Михалевич, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри вищої математики

М. В. Чухно, Вінницький національний технічний університет

аспірант, кафедра вищої математики

Посилання

1. Ковтонюк Г. М. До питання професійної підготовки вчителя математики за допомогою новітніх інформаційних
технологій [Електронний ресурс] / Г. М. Ковтонюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання
у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2009. — Вип. 21. — Режим доступу до журналу :
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Sitimn/.
2. Триус Ю. В. Проблеми і перспективи і вищої математичної освіти / Ю. В. Триус, М. Л. Бакланова // Дидактика ма-
тематики: проблеми і дослідження. — 2005. — Вип. 23. — С. 16—26.
3. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у ВНЗ : проблеми,
стан і перспективи / Ю. В. Триус // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. — 2005. — Вип. 16. — С. 3—15.
4. Триус Ю. В. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних дисциплін / Ю. В. Триус // Вісник На-
ціонального університету «Львівська політехніка». — 2012. — № 731. — С. 76—81.
5. Дьяконов, В. П. Mathematica 4 с пакетами расширений / В. П. Дьяконов. — М. : Нолидж, 2000. — 605 c.
6. Петрова В. Т. О многоуровневом обучении высшей математике в современных университетах / В. Т. Петрова //
Вестник МГОУ. — 2012. — № 4. — С. 82—86.
7. Михалевич В. М. Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики [Електронний ресурс] / В. М. Михалевич,
Я. В. Крупський // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2011. — Т. 21. — № 1. — Режим доступу до журналу :
http://journal.iitta.gov.ua.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 147

Як цитувати

[1]
В. М. Михалевич і М. В. Чухно, «ПРИЧИНИ НИЗЬКОГО РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІМИ ІНЖЕНЕРАМИ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 125–128, Жовт. 2013.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>