ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ MAPLE

Автор(и)

  • В. М. Михалевич Вінницький національний технічний університет
  • Я. В. Крупський Вінницький національний технічний університет
  • О. І. Тютюнник Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

педагогічний експеримент, самостійна робота студента, навчальні Maple-тренажери, вища математика, математичне програмування, симплекс-метод, Maple

Анотація

Запропоновано концепцію адаптації СКМ Maple до навчання вищої математики та математичного програмування шляхом створення навчальних Maple-тренажерів (НМТ). Розроблено теоретичні та методичні засади створення нового типу навчальних задач, а також висвітлено створення, на основі розроблених НМТ, навчальних задач з лінійного програмування нового типу в яких значна частина арифметичних обчислень виконується НМТ автоматично.

Біографії авторів

В. М. Михалевич, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри вищої математики

Я. В. Крупський, Вінницький національний технічний університет

канд. пед. наук, старший викладач кафедри вищої математики

О. І. Тютюнник, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри вищої математики

Посилання

1. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы / С. И. Архангель-
ский. — М. : Высш. шк., 1980. — 368 с.
2. Михалевич В. М. Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-механіків : моногр. /
В. М. Михалевич, Я. В. Крупський. — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 236 с.
3. Михалевич В. М. Проектування навчальних задач з лінійного програмування з використанням систем комп’ютерної ма-
тематики [Електронний ресурс] / В. М. Михалевич, О. І. Тютюнник // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2013. —
Т. 38, № 6. — Режим доступу до журн. : http://journal.iitta.gov.ua.
4. Тютюнник О. И. Новый тип учебных задач по линейному программированию в условиях использования СКМ
[Электронный ресурс] / О. И. Тютюнник, В. М. Михалевич // Информационно-технологическое обеспечение образова-
тельного процесса современного университета : международная интернет-конференция. — Режим доступа :
http://conference.bsu.by/course/view.php?id=5.
5. Михалевич В. М. Використання системи комп'ютерної алгебри для висвітлення ключових ідей симплекс-алго-
ритму / В. М. Михалевич, О. І. Тютюнник // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук.
праць. — 2011. — Вип. IX. — C. 113—118. — Кривий Ріг : вид. відділ НМетАУ.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 130

Як цитувати

[1]
В. М. Михалевич, Я. В. Крупський, і О. І. Тютюнник, «ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ MAPLE», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 114–118, Черв. 2014.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>