НЕОБХІДНІ ТА ДОСТАТНІ УМОВИ ОПУКЛОСТІ ФУНКЦІЇ ПОШКОДЖЕНЬ ПІД ЧАС НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

  • В. М. Михалевич Вінницький національний технічний університет
  • Ю. В. Добранюк Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Михалевич Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

функція пошкоджень, опуклість, нестаціонарне деформування, осадка циліндричних зразків, гранична деформація, модель руйнування, ітераційні методи

Анотація

Сформульовано та доведено теорему про необхідні та достатні умови опуклості функції пошкоджень за умови нестаціонарного деформування. Розглянуто загальнішу модель, в якій траєкторія деформацій в просторі — показник напруженого стану. Накопичена пластична деформація задається параметрично. Продемонстровано приклади застосування теореми та її практичне значення.

Біографії авторів

В. М. Михалевич, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри вищої математики

Ю. В. Добранюк, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри вищої математики

О. В. Михалевич, Вінницький національний технічний університет

студент Інституту інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Посилання

1. Михалевич В. М. Тензорні моделі накопичення пошкоджень / В. М. Михалевич. — Вінниця : «УНІВЕРСУМ–Вінниця», 1998 — 195 с. — ISBN 966-7199-20-7.
2. Огородников В. А. Деформируемость и разрушение металлов при пластическом формоизменении / В. А. Огород-ников. — К. : УМК ВО, 1989. — 152 с.
3. Михалевич В. М. Побудова ефективних обчислювальних схем у Maple під час розв’язання задачі визначення граничних деформацій за умов складного деформування [Електронний ресурс] / В. М. Михалевич, Ю. В. Добранюк, О. В. Михалевич // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — № 2. — Київ : Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського. — 2009. — 7 с. — Режим доступу до журн. :
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ VNTU/2009_2/2009-2.htm.
4. Колмогоров В. Л. Напряжения, деформации, разрушение / В. Л. Колмогоров. — М. : Металлургия. 1970. — 230 с.
5. Лебедев А. А. О выборе инвариантов напряженного состояния при решении задач механики материалов / А. А. Лебедев, В. М. Михалевич // Пробл. прочности. — 2003. — № 3. — С. 5—14.
6. Дороговцев А. Я. Математичний аналіз : підруч. : у двох частинах. Частина 1 / А. Я. Дороговцев. — К. : Либідь, 1993. — 320 с.
7. Огородников В. А. Деформируемость металла при ротационном обжатии / В. А. Огородников, Н. А. Шестаков // Изв. вузов : Машиностроение. — 1975. — № 9. — С. 147—152.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 134

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
В. М. Михалевич, Ю. В. Добранюк, і О. В. Михалевич, «НЕОБХІДНІ ТА ДОСТАТНІ УМОВИ ОПУКЛОСТІ ФУНКЦІЇ ПОШКОДЖЕНЬ ПІД ЧАС НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 113–117, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Фундаментальні науки

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>