ПЕДАГОГІЧНА Й РИТОРИЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ БОЛЕСЛАВА БУЯЛЬСЬКОГО

  • О. Б. Залюбівська Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджуються погляди українського вченого, літературознавця, педагога Б. Буяльського на сутність і зміст педагогічної та риторичної майстерності викладача, розглядається ідеал пе-дагога-майстра.

Біографія автора

О. Б. Залюбівська, Вінницький національний технічний університет
викладач кафедри філософії та гуманітарних наук

Посилання

1. Буяльский Б. А. Искусство выразительного чтения: Книга для учителя / Б. А. Буяльский. — М. : Просвещение,
1986. — 176 с.
2. Буяльский Б. А. Курс на мастерство. Начала методики изучения литературы : пос. для учителя словесника /
Б. А. Буяльский. — К. : Радянська школа, 1970.
3. Буяльський Б. А. Поезія усного слова: Азбука виразного читання : кн. для вчителя / Б. А. Буяльский. – 2-е вид., пе-
рероб. і доп — К. : Радянська школа, 1990. — 256 с.
4. Соловейчик С. Сердце школы. Размышления в день учителя / С. Соловейчик // Комсомольская правда. — 1972 р. — 2 с.
5. Енциклопедія сучасної України. Т. 3. — К., 2004. — 695 с. — С. 683.
6. З-над Божої ріки. Літературний бібліографічний словник Вінниччини / Упорядкування і загальна редакція
А. М. Подолинного. — Вінниця : Континент–ПРИМ, 2001. — 408 с. та ін.
7. Педагогічна майстерність : підруч. / [І. А. Зязюн, Л. В.Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. ]; за ред. І. А. Зязюна. —
2-е вид., допов. і переробл. — К. : Вища шк., 2004. — 422 с.
8. Буяльський Б. А. Педагогічні проблеми виразного читання в педвузі та в школі : дис... д-ра пед. наук. Вінниця,
1971. — Державний архів Вінницької області. — № фонда 5322, опис 1, спр. 24. арк. 414.
9. Буяльский Б. А. Письма покойного отца здравствующим детям / Б. А. Буяльский. — Винница, 1990. — Державний
архів Вінницької області. — № фонда 5322, опис 1 , спр. 22. арк. 174. — арк. 28.
10. Буяльський Б. А. Поезія усного слова / Б. А. Буяльський. — Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2005. — 192 с. — С. 5.
11. Буяльський Б. А. Бесчувствие — это увечье / Б. А. Буяльський. — Державний архів Вінницької області. —
№ фонда 5322, опис 1, спр. 30, 5 арк.
Переглядів анотації: 106 Завантажень PDF: 55
Як цитувати
[1]
О. Залюбівська, ПЕДАГОГІЧНА Й РИТОРИЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ БОЛЕСЛАВА БУЯЛЬСЬКОГО, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 137-139, 1.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.