ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОРТ-ФОЛІО У ВИКЛАДАННІ РИТОРИКИ У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Автор(и)

  • О. Б. Залюбівська Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

навчальне портфоліо, риторичне портфоліо

Анотація

Розглянуто сутність та значення застосування навчальної технології портфоліо у викладанні риторики у технічному університеті; представлена можлива структура риторичного портфоліо студента та деякі педагогічні умови застосування цієї технології в навчальному процесі. 

Біографія автора

О. Б. Залюбівська, Вінницький національний технічний університет

викладач кафедри філософії та гуманітарних наук

Посилання

1. Полат Є. Світова педагогічна практика систем освіти / Є. Полат // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. —
2009. — № 4. — С. 27—29.
2. Голуб Н. Б. Мовно-риторичний портфель як засіб реалізації компетентнісного підходу у навчанні мови старшок-
ласників // Наукова скарбниця освіти Донеччини. — 2011. — № 2 (9). — С. 56—58.
3. Пейп С. Дж, Чошанов М. Учебные портфолио — новая форма контроля и оценки достижений учащихся // В кн.
Великанова А. В. и др. Технология развития критического мышления через чтение и письмо. Дебаты. Портфолио. —
Серия «Компетентностно-ориентированный подход к образованию: образовательные технологи». — Вып. 2. — Самара :
изд-во «Профи», 2002. — 92 с.
4. Mues F., Sorcinelli M. D. Preparing a Teaching Portfolio [Електронний ресурс]. — The Center for Teaching University
of Massachusetts Amherst, 2000. — Режим доступу : https://cndls.georgetown.edu/media/documents/teachingportfolio.pdf.
5. Тазутдинова Э. Х. Учебный портфолио в системе подготовки студента к будущей педагогической деятельности :
автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и
образования» / Э. Х. Тазутдинова. — Казань, 2010. — 21 c.
6. Ніколаєва С. Ю. Мовний портфель: призначення, структура, види, укладання : посіб. / С. Ю. Ніколаєва, Н. В. Ягельська
// Бібліотечка журналу «Іноземні мови». — 2005. — Вип. 4. — 64 с.
7. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пос. для
студентов высш. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. — М. : Издат. центр «Академия», 2007. — 368 с.
8. Онуфрієнко Г. С. Риторика : навч. посіб — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 592 с.
9. Милых А. Ю. Технократизм в политическом процессе российского общества : автореф. дис. на соискание
ученой степени канд. полит. наук : 23.00. 02. — Политические институты, политические процессы и технологи. —
М., 2010. — 23 с.
10. Миронов А. В. Ценности технократизма // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Филосо-
фия. — 2009. — № 2. — С. 5—12.
11. Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества // К. Лоренц Оборотная сторона зеркала : пер.
с нем. А. И. Федорова, Г. Ф. Швейника / Под ред. А. В. Гладкого; сост. А. В. Гладкой, А. И. Федорова; Послесловие
А. И. Федорова. — М. : Республика, 1998. — 393 с.
12. D’Angelo B. J. Using Portfolio Assessment to Discover Student Learning [Електронний ресурс] // Proceedings of the
74th Annual Convention of the Association for Business Communication November 4—7, 2009 — Portsmouth, Virginia. —
Режим доступу : http://businesscommunication.org/wp-content/uploads/2011/04/PABC-2009-13-DAngelo.pdf.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 134

Як цитувати

[1]
О. Б. Залюбівська, «ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОРТ-ФОЛІО У ВИКЛАДАННІ РИТОРИКИ У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 151–155, Черв. 2014.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають