ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СКЛАДОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНОГО ВНЗ

Автор(и)

  • О. Б. Залюбівська Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

навчальна технологія, інформаційні навчальні технології, дистанційні навчальні технології, риторика, риторична культура, педагогічна майстерність

Анотація

Досліджено роль інформаційних освітніх технологій у вищих навчальних закладах, зокрема, роль дистанційних технологій навчання риторики у розвитку риторичної культури як складової педагогічної майстерності магістрантів – майбутніх викладачів ВНЗ; подано досвід використання цих технологій у Вінницькому національному технічному університеті.

Біографія автора

О. Б. Залюбівська, Вінницький національний технічний університет

викладач кафедри культурології, соціології, педагогіки та психології

Посилання

1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. — К. : Райдуга, 2001. — 16 с.
2. Карпенко М. П. Телеобечение / М. П. Карпенко. — М. : СГА, 2008. — 800 с. — С. 13—14.
3. Косянчук С. Самооцінка як регуляторна функція у сфері риторичної діяльності / С. Косянчук // Українська мова і література в школі. — 2009. — № 4. — С. 34—39.
4. Педагогические технологии дистанционного обучения : учеб. пос. для студ. высш. учеб. заведений / [Е. С. Полат, М. В. Моисеева, А. Е. Петров и др.]; под. ред. Е. С. Полат. — М. : Издательский центр «Академия», 2006. — 400 с. — ISBN 5-7695-2241-0.
5. О. Шпак. Дидактична сутність педагогічних технологій в економічній підготовці майбутніх педагогів / О. Шпак, В. Терес // Молодь і ринок № 12 (59). — 2009.
6. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с. — С. 906—907. — ISBN978-966-667-281-3.
7. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. / Н. П. Волкова. — К. : Академія, 2006. — 256 с. — (Альма-матер). — Бібліогр. : С. 253—255. — ISBN966-580-216-Х.
8. Практикум з риторики. Методичні вказівки до виконання вправ та завдань з дисципліни «Основи риторики» для студентів спеціальності 7.050201 — «Менеджмент організацій» та магістрів усіх спеціальностей / Уклад. О. Б. Залюбівська. — Вінниця : ВНТУ, 2007. — 74 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 92

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
О. Б. Залюбівська, «ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СКЛАДОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНОГО ВНЗ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 177–181, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають