РОБОЧИЙ ЕТАЛОН ДЛЯ КОМПЛЕКТНОЇ ПОВІРКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ОБ’ЄМУ ГАЗУ

  • О. Є. Середюк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ
  • М. В. Кузь Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, Івано-Франківськ

Анотація

Розроблено повірочну установку для комплектної повірки вимірювальних комплексів об’єму газу шляхом модернізації установок дзвонового, PVTt типу, установок з еталонними критичними соплами та з еталонними лічильниками газу, ввівши до їх складу пристрій переривання сигналу в інформаційних лініях.

Біографії авторів

О. Є. Середюк, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ
професор кафедри «Методи та прилади контролю якості та сертифікації продукції»
М. В. Кузь, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, Івано-Франківськ
доцент кафедри будівництва

Посилання

1. Облік природного газу : довідник / [М. П. Андріїшин, О. М. Карпаш, О. Є. Середюк та ін.]. — Івано-Франківськ :
ПП «Сімик», 2008. — 180 с.
2. Газ природний горючий. Вимірювання витрати. Терміни та визначання понять: ДСТУ 4313:2004 — [Чинний від
2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2005. — ІІІ, 38 с. — (Національний стандарт України).
3. Лічильники газу турбінні. Загальні технічні умови: ДСТУ EN 12261:2006. — [Чинний від 2007-01-01]. — К :
Держспоживстандарт України 2007. — 32 с. — (Національний стандарт України).
4. Лічильники газу роторні. Загальні технічні умови: ДСТУ EN 12480:2006. — [Чинний від 2007-01-01]. — К : Держ-
споживстандарт України 2007. — 25 с. — (Національний стандарт України).
5. Коректори до лічильників газу електронні. Загальні технічні умови : ДСТУ EN 12405:2006. — [Чинний від 2007-01-01].
— К : Держспоживстандарт України 2007. — 37 с. — (Національний стандарт України).
6. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу : ДСТУ 3383:
2007. — [Чинний від 2007-07-01; на заміну ДСТУ 3383-96]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — ІІІ, 9 с. —
(Національний стандарт України).
7. Кузь М. В. Комплектна повірка вимірювальних комплексів об’єму та об’ємної витрати природного газу / М. В. Кузь //
Збірник тез доповідей сьомої всеукраїнської науково-технічної конференції «Вимірювання витрати та кількості газу» :
зб. тез доповідей. — Івано-Франківськ, 2011. — 59 с.
8. Кузь М. В. Метрологічне забезпечення повірки вимірювальних комплексів об’єму газу / М. В. Кузь // Приладобу-
дування: стан і перспективи : зб. тез доп. ХІ міжнародної науково-технічної конференції. — К., 2012. — С. 96—97.
Переглядів анотації: 44 Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2012-12-27
Як цитувати
[1]
О. Середюк і М. Кузь, РОБОЧИЙ ЕТАЛОН ДЛЯ КОМПЛЕКТНОЇ ПОВІРКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ОБ’ЄМУ ГАЗУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 11-13, Груд 2012.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.