МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО КРИТЕРІЮ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

  • М. В. Кузь Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
  • Я. Т. Соловко Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
  • В. М. Андрейко Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

Ключові слова:

фактор якості, програмний засіб, узагальнений показник якості

Анотація

Запропоновано кінцеву оцінку якості програмних засобів визначати за узагальненим (зведеним) показником якості. Розроблено методику визначення узагальнюючої (синтезуючої) функції на основі вектора вагових коефіцієнтів, визначених методом ранжування числових значень факторів якості програмних засобів.

Біографії авторів

М. В. Кузь, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

д-р техн. наук, доцент, доцент кафедри програмної інженерії, прикладної математики та фізики

Я. Т. Соловко, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри програмної інженерії, прикладної математики та фізики

В. М. Андрейко, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

асистент кафедри програмної інженерії, прикладної математики та фізики

Посилання

1. Андрейко В. М. «Дерево якості» програмних засобів з числовими характеристиками їх показників якості / В. М. Андрейко // Інтеграція науки і практики як механізм ефективного розвитку сучасного проектування : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 26 листопада 2013 р., Івано-Франківськ : матер. конф. — Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. — 2013 — С. 197—200.
2. Оценка качества программных средств. Общие положения : ГОСТ 28195-99. — [Чинний від 2000-03-01]. — М. : Издательство стандартов 2000. — 20 с. — (Міждержавний стандарт).
3. Гармаш А. Н. Математические методы в управлении. / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова. — М. : Инфра-М, 2014 г. — 272 с.
4. Мірських Г. О. Комбіновані методи визначення вагових коефіцієнтів в задачах оптимізації та оцінювання якості об’єктів [Електронний ресурс] / Г. О. Мірських, Ю. Ю. Реутська // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». — Серія «Радіотехніка. Радіоапаратобудування». — 2011. — Вип. 47. — С. 199—211.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 144

Опубліковано

2015-12-18

Як цитувати

[1]
М. В. Кузь, Я. Т. Соловко, і В. М. Андрейко, «МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО КРИТЕРІЮ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 104–107, Груд. 2015.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.