МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГІДРАВЛІЧНИХ РОБОЧИХ ЕТАЛОНІВ ОБ’ЄМУ ГАЗУ

Автор(и)

  • М. В. Кузь Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

Ключові слова:

метрологічні характеристики, гідравлічний робочий еталон об’єму газу, методика

Анотація

Запропоновано розмір одиниці об’єму газу отримувати від еталонів з Державної повірочної схеми для засобів вимірювання об’ємної та масової витрати рідини й об’єму та маси рідини. Сформовано номенклатуру метрологічних характеристик гідравлічних робочих еталонів об’єму газу та розроб-лено методичне забезпечення для визначення цих характеристик.

Біографія автора

М. В. Кузь, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

канд. техн. наук, доцент кафедри будівництва

Посилання

1. Забезпечення відтворення та зберігання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу, що відтворюються державним еталоном : Звіт про НДР (заключний) / ДП «Івано-Франківськстандартметрологія». — Івано-Франківськ., 2006. — 111 с.
2. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’ємної та масової витрати рідини й об’єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу: ДСТУ 4403:2005. — [Чинний від 2005-10-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 7 с. — (Національний стандарт України).
3. Кузь М. В. Робочий еталон для передавання розміру одиниці об’єму газу лічильникам та витратомірам газу від еталонних витратомірів рідини / М. В. Кузь // Наука в інформаційному просторі : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції : наук. пр. конфер. у 8 томах. — Т. 3. — Дніпропетровськ, 2013 — С. 37—40.
4. ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей : МИ 2083-90. — [Чинний від 1992-01-01]. — М. : Издательство стандартов, 1991. — 9 с. — (Инструкция).
5. Кузь М. В. Оцінка складових похибки обчислювальних компонентів засобів вимірювань об’єму газу на основі якіс-них показників програмного забезпечення / М. В. Кузь // Методи та прилади контролю якості. — 2012. — № 2 (29). —
С. 77—83.
6. Середюк О. Є. Методологія визначення метрологічних характеристик програмного забезпечення еталонів одиниці об’єму газу / О. Є. Середюк, М. В. Кузь // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія : Автоматика та приладобудування. — 2012. — № 37. — С. 60—71.
7. Метрологія. Установки повірочні з еталонними лічильниками газу. Методика повірки: МПУ 168/03-2006. — [Чин-ний від 2006-05-18]. — Івано-Франківськ : Івано-Франківськстандартметрологія, 2006. — 12 с. — (Методичний документ з метрології).

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 150

Як цитувати

[1]
М. В. Кузь, «МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГІДРАВЛІЧНИХ РОБОЧИХ ЕТАЛОНІВ ОБ’ЄМУ ГАЗУ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 9–14, Черв. 2014.

Номер

Розділ

Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.