РЕАЛІЗАЦІЯ ПСЕВДО-ДИНАМІЧНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ РОБОЧИХ ЕТАЛОНІВ ОБ’ЄМУ ГАЗУ

Автор(и)

  • М. В. Кузь Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

Анотація

Запропоновано модернізацію робочих еталонів, що працюють в дискретно-динамічному режимі, шляхом розроблення пристрою компенсації пневмоударів. Введення такого пристрою в конструкцію робочих еталонів забезпечує псевдо-динамічний режим роботи робочого еталона. Завдяки запропонованій модернізації складова похибки відтворення об’єму газу від впливу коливання тиску зменшилась з 0,27 % до 0,08 %.

Біографія автора

М. В. Кузь, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

доцент кафедри будівництва

Посилання

1. Метрологія. Установки повірочні дзвонового типу. Типова програма та методика державної метрологічної атеста-
ції: МДУ 025/03-2006. — [Чинний від 2006-05-18]. — Івано-Франківськ : Івано-Франківськстандартметрологія, 2006. —
47 с. — (Методичний документ з метрології).
2. Метрологія. Установки повірочні з еталонними лічильниками газу. Методика повірки: МПУ 168/03-2006. — [Чин-
ний від 2006-05-18]. — Івано-Франківськ : Івано-Франківськстандартметрологія, 2006. — 12 с. — (Методичний доку-
мент з метрології).
3. Лічильники газу побутові. Загальні технічні вимоги: ДСТУ 3336-96. — [Чинний від 1996-07-01]. — К. : Держстан-
дарт України, 1996. — 28 с. — (Державний стандарт України).
4. Лічильники газу побутові. Правила приймання та методи випробувань: ДСТУ 3607-97. — [Чинний від 1998-07-01].
— К. : Держстандарт України, 1997. — 24 с. — (Державний стандарт України).
5. Метрологія. Лічильники газу побутові. Методи та засоби повірки: Р50-071-98. — [Чинний від 1998-03-27]. — К. :
Держстандарт України, 1998. — ІІІ, 20 с. — (Рекомендації).
6. Облік природного газу : довід. / [М. П. Андріїшин, О. М. Карпаш, О. Є. Середюк та ін.]. — Івано-Франківськ :
ПП «Сімик», 2008. — 180 с.: іл.
7. Локотош Б. Н. Объемно-динамические колокольные установки для точного воспроизведения и измерения расхода
и количества газа / Б. Н. Локотош, И. С. Бродин, С. А. Чеховский // Методы и устройства сбора и обработки измеритель-
ной информации : сб. статей. — К. : Техника, — 1976. — С. 62—66.
8. Пат. 56740 С2 Україна, МПК 7 G01F25/00. Дзвонова дискретно-динамічна установка для точного відтворення та
вимірювання об’єму і витрати газу / Мельничук С. І.; заявник і патентовласник С. І. Мельничук. — № 2002087028;
заявл. 28.08.02; опубл. 15.12.04, Бюл. № 12. — 3с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 149

Як цитувати

[1]
М. В. Кузь, «РЕАЛІЗАЦІЯ ПСЕВДО-ДИНАМІЧНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ РОБОЧИХ ЕТАЛОНІВ ОБ’ЄМУ ГАЗУ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 23–26, Берез. 2013.

Номер

Розділ

Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.