МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

  • М. П. Боцула Вінницький національний технічний університет
  • Ю. І. Мітюшкін Вінницький національний технічний університет
  • I. A. Моргун Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: критерії оцінки якості, нечіткі множини, програмне забезпечення

Анотація

Запропоновано методику розрахунку значень критеріїв оцінки якості електронних матеріалів із використанням нечітких множин, яка дозволяє отримати комплексну оцінку за даними експертної вибірки. Відповідне програмне забезпечення розроблено і апробовано за даними експертної вибірки Центра дистанційної освіти Вінницького національного технічного університету.

Біографії авторів

М. П. Боцула, Вінницький національний технічний університет
доцент
Ю. І. Мітюшкін, Вінницький національний технічний університет
доцент
I. A. Моргун, Вінницький національний технічний університет
аспірант

Посилання

1. Боцула М. П. Про проблему експертизи якості матеріалів дистанційних курсів [Електроний ресурс] / М. П. Боцула, І. А. Моргун // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2008. — № 4. — С. 1—7. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2008-4/2008-4.files/uk/08mpbcme_uk.pdf.
2. Ротштейн О. П. Soft Computing в моделюванні біотехнологій: багатофакторний аналіз і діагностика : моног. /
О. П. Ротштейн, Є. П. Ларюшкін, Ю. І. Мітюшкін. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. — 142 с.
3. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / Осовский С. ; пер. с польского И. Д. Рудинского. — М. : Финансы и статистика, 2002. — 344 с. : ил.
4. Боцула М. П. Метод отримання комплексної оцінки якості веб-матеріалів з використанням полярної системи ко-ординат / Боцула М. П., Моргун І. А. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2011. — ¹ 1. — С. 84—88.
Переглядів анотації: 41 Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
М. П. Боцула, Ю. І. Мітюшкін, і МоргунI. A., МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ МНОЖИН, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 162-165, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.