ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ВНЗ

  • В. А. Петрук Вінницький національний технічний університет
  • Н. В. Ляховченко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: адаптація, першокурсники, організаційно-педагогічні умови

Анотація

Проаналізовано проблеми та виокремлено організаційно-педагогічні умови адаптації першокурсників до процесу навчання у ВНЗ.

Біографії авторів

В. А. Петрук, Вінницький національний технічний університет
професор кафедри вищої математики
Н. В. Ляховченко, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри інтеграції навчання з виробництвом

Посилання

1. Налгаджян А. А. Социально-психологическая адаптация личности (формы, механизмы и стратегии) / А. А. Налга-джян. — Ереван, 1988. — 176 с.
2. Моргун В. Ф. Защитные механизмы: адаптация или дезадаптация личности / В. Ф. Моргун // Актуальні проблеми сучасної психології : матер. міжнар. психол. читань. — Харків, 1995. — С. 47—48.
3. Левківська Г. П. Проблема адаптації першокурсників у вищих навчальних закладах / Г. П. Левківська // Наукові записки ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. — Вінниця : ПП «Едельвейс і К», 2000. — № 3. — С. 166—167.
4. Мокін Б. І. Перші підсумки експерименту в технологічній схемі «бакалавр–інженер–магістр» / Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту, 1993. — ¹ 1. — С. 81—85.
5. Петрук В. А. Деякі психолого-педагогічні аспекти введення модульно-рейтингової оцінки в навчальний процес вузу / В. А. Петрук // Нові технології підготовки фахівців з вищою технічною освітою : зб. наук. пр. — Вінниця : ВДТУ, 1996. — С. 87—89.
6. Петрук В. А. Ігрові форми навчання в умовах модульно-рейтингової системи / В. А. Петрук, М. В. Палій // Нові технології підготовки фахівців з вищою технічною освітою за триступеневою системою «бакалавр–інженер–магістр»: Наук. метод. конф. Вінниця, 21—23 вересня 1995 р. — Вінниця, 1995. — С. 23—24.
7. Вербицкий А. Самостоятельная работа студентов. Проблемы и опыт / А. Вербицкий, Ю. Попов // Высшее образо-вание в России : Научно-педагогический журнал. — 1995. — № 2. — С. 137—145.
Переглядів анотації: 79 Завантажень PDF: 121
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. А. Петрук і Н. В. Ляховченко, ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ВНЗ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 192-195, Лис 2010.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.