АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ СТАРШОКЛАСНИКАМИ

  • Н. В. Ляховченко Вінницький національний технічний університет
  • В. А. Петрук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: професійна діяльність, самовизначення, професійна орієнтація, випускники шкіл

Анотація

Аналізуються фактори, що впливають на професійне самовизначення молоді в сучасних умовах. Виділено дев’ять факторів, що визначають вибір підлітком виду майбутньої професійної діяльності.

Біографії авторів

Н. В. Ляховченко, Вінницький національний технічний університет
канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри інтеграції навчання з виробництвом
В. А. Петрук, Вінницький національний технічний університет
д-р. пед. наук, професор, професор кафедри вищої математики

Посилання

1. Петрук В. А., Лєсовий В. Ю. Результати дослідно-експериментальної перевірки впливу організаційно-педаго-
гічних умов на адаптацію першокурсників до навчання в технічному ВНЗ / В. А. Петрук, В. Ю. Лєсовий // Вісник Черні-
гівського національного педагогічного університету. — 2013. — Т. 1, вип. 108. — С. 20—23.
2. Лєсовий В. Ю. Особливості соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників в умовах фінансової
кризи / В. Ю. Лєсовий // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини. — 2011. — Випуск 3. — С. 249—255.
3. Ляховченко Н. В. До питання про зовнішнє незалежне оцінювання якості знань / Б. І. Мокін, Н. В. Ляховченко //
Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — № 2. — С. 119—125.
Переглядів анотації: 143 Завантажень PDF: 602
Як цитувати
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.