РОЗВ’ЯЗАННЯ ДВОЇСТOЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ

  • О. Ю. Петрушенко Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Рубаненко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: оптимальне керування, електрична система, критерій подібності, функція належності, двоїста задача, планові втрати потужності

Анотація

Запропоновано алгоритм розв’язання двоїстої задачі оптимального керування електричною системою із застосуванням нейро-нечіткого моделювання. Цей алгоритм базується на представлені незалежних критеріїв подібності за допомогою функцій належності членів цільової функції (планових втрат потужності) відповідним множинам. Проаналізовано чутливість планового значення технічних втрат потужності до зміни значень цільової функції.

Біографії авторів

О. Ю. Петрушенко, Вінницький національний технічний університет
аспірант
О. О. Рубаненко, Вінницький національний технічний університет
асистент

Посилання

1. Астахов Ю. Н. Применение теории подобия в задачах управления нормальными режимами электроэнергетических систем / Ю. Н. Астахов, П. Д. Лежнюк // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. — 1990. — № 5. — С. 3—11.
2. Астахов Ю. Н. Применение критериального метода в электроэнергетике / Ю. Н. Астахов, П. Д. Лежнюк. — К. : УМК ВО, 1989. — 140 с.
3. Лежнюк П. Д. Методи оптимізації в електроенергетиці. Критеріальний метод : навч. посіб. / П. Д. Лежнюк, С. В. Бевз. — Вінниця : ВДТУ, 1999. — 177 с.
4. Ротштейн О. П. Інтелектуальні технології ідентифікації: нечіткі множини, генетичні алгоритми, нейронні мережі /
О. П. Ротштейн. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. — 320 с.
5. Лежнюк П. Д. Оптимальне керування нормальними режимами електроенергетичних систем критеріальним методом з урахуванням планового значення технічних втрат потужності / П. Д. Лежнюк, О. О. Рубаненко // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. — 2011. — № 1. — С. 192—193.
Переглядів анотації: 97 Завантажень PDF: 92
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
О. Ю. Петрушенко і О. О. Рубаненко, РОЗВ’ЯЗАННЯ ДВОЇСТOЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 114-117, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.