НОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ

  • Є. А. Бондаренко Вінницький національний технічний університет
  • М. В. Короленко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: нормування, напруженість, електричне поле, допустимий час, промислова частота

Анотація

Запропоновано методику нормування величини напруженості та часу перебування людини в електричному полі промислової частоти з урахуванням енергії, яка поглинається тілом людини.

Біографії авторів

Є. А. Бондаренко, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри менеджменту в будівництві охорони праці та безпеки життєдіяльності
М. В. Короленко, Вінницький національний технічний університет
студент Інституту інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Посилання

1. Основи охорони праці : підручник / [Ткачук К. Н., Халімовський М. О. Зацарний В. В. та ін.] ; за ред. К. Ткачука,
М. Халімовського. — К. : Основа, 2006 — 448 с.
2. Кутин В. Защитные свойства экранирующих комплектов для работ под напряжением на линиях электропередачи 330—750 кВ / Василий Кутин, Евгений Бондаренко // Электричество. — 1993 — № 11. — С. 20—26.
3. Кутін В. Пристрій неперервного контролю електромагнітної енергії, поглинутої тілом людини, яка знаходиться в зоні впливу пристроїв надвисокої напруги / Василій Кутін, Євгеній Бондаренко // Вісник Вінницького політехнічного інституту — 2008. — № 5. — С. 31—34.
4. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению конт-роля на рабочих местах: ГОСТ 12.1. 002–84 ССБТ. [Введен 1986–01–01]. — М. : Издательство стандартов, 1985. — 5 с.
Переглядів анотації: 37 Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Є. А. Бондаренко і М. В. Короленко, НОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 72-74, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.