МОДЕЛЬ ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛУ НА ВІЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗРАЗКІВ ПІД ЧАС ВІСЕСИМЕТРИЧНОГО ОСАДЖЕННЯ. ЧАСТИНА 2. ВИЗНАЧЕННЯ НАКОПИЧЕНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ ЛОГАРИФМІЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ НА ОСНОВІ РІЗНИХ АПРОКСИМАЦІЙ

Автор(и)

  • В. М. Михалевич Вінницький національний технічний університет
  • Ю. В. Добранюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

осадка циліндричних зразків, апроксимація деформацій, логарифмічна деформація, накопичена деформація

Анотація

Детально розглянуто задачу визначення накопиченої деформації за умов складного деформування, що має місце на вільній бічній поверхні під час вісесиметричного осадження циліндричних зразків за різних умов тертя на торцях. Здобуто аналітичні вирази для визначення накопиченої деформації та інтенсивності логарифмічних деформацій на основі різних апроксимацій залежності між осьовою та коловою логарифмічними деформаціями. Дано порівняльний аналіз здобутих залежностей та розроблено інформаційні технології визначення деформованого стану матеріалу на вільній бічній поверхні циліндричного зразка під час осадження.

Біографії авторів

В. М. Михалевич, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри вищої математики

Ю. В. Добранюк, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри вищої математики

Посилання

1. Смирнов-Аляев Г. А. Сопротивление материалов пластическому деформированию. Инженерные методы расчета операций пластической обработки материалов / Г. А. Смирнов-Аляев. — М.–Л. : Машгиз, 1961. — 463 с.
2. Огородников В. А. Деформируемость и разрушение металлов при пластическом формоизменении / В. А. Огород-ников. — К. : УМК ВО, 1989. — 152 с.
3. Михалевич В. М. Побудова ефективних обчислювальних схем у Maple під час розв’язання задачі визначення гра-ничних деформацій за умов складного деформування [Електронний ресурс] / В. М. Михалевич , Ю. В. Добранюк, О. В. Михалевич // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — № 2. — Київ : Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського. — 2009. — 7 с. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2009_2/2009-2.htm.
4. Михалевич В. М. Накопичена деформація та інтенсивність логарифмічних деформацій при осадці циліндричних зразків з бочкоутворенням / В. М. Михалевич, Ю. В. Добранюк // Обработка металлов давлением: сборник научных трудов. — Краматорск : ДГМА — 2009 — № 1(20) — С. 129—134.
5. Лебедев А. А. О выборе инвариантов напряженного состояния при решении задач механики материалов /
А. А. Лебедев, В. М. Михалевич // Пробл. прочности. — 2003. — № 3. — С. 5—14.
6. Михалевич В. М. Тензорні моделі накопичення пошкоджень / В. М. Михалевич. — Вінниця : «УНІВЕРСУМ–Вінниця», 1998 — 195 с. — ISBN 966-7199-20-7.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 105

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
В. М. Михалевич і Ю. В. Добранюк, «МОДЕЛЬ ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛУ НА ВІЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗРАЗКІВ ПІД ЧАС ВІСЕСИМЕТРИЧНОГО ОСАДЖЕННЯ. ЧАСТИНА 2. ВИЗНАЧЕННЯ НАКОПИЧЕНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ ЛОГАРИФМІЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ НА ОСНОВІ РІЗНИХ АПРОКСИМАЦІЙ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 99–102, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>