МОДЕЛЬ ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛУ НА ВІЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗРАЗКІВ ПІД ЧАС ВІСЕСИМЕТРИЧНОГО ОСАДЖЕННЯ. ЧАСТИНА 1. АПРОКСИМАЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙ

Автор(и)

  • В. М. Михалевич Вінницький національний технічний університет
  • Ю. В. Добранюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

осадка циліндричних зразків, апроксимація деформацій, логарифмічна деформація, метод найменших квадратів

Анотація

Детально розглянуто задачу апроксимації експериментальних даних, необхідних для визначення накопиченої деформації за умов складного деформування, що має місце на вільній бічній поверхні під час вісесиметричного осадження циліндричних зразків за різних умов тертя на торцях. Виконано детальний аналіз і вдосконалення відомої методики апроксимації деформацій на основі диференціального рівняння, та на її основі розроблені інформаційні технології визначення залежностей між деформаціями на вільній бічній поверхні циліндричного зразка під час осадження.

Біографії авторів

В. М. Михалевич, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри вищої математики

Ю. В. Добранюк, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри вищої математики

Посилання

1. Смирнов-Аляев Г. А. Сопротивление материалов пластическому деформированию. Инженерные методы расчета операций пластической обработки материалов / Г. А. Смирнов-Аляев. — М.–Л. : Машгиз, 1961. — 463 с.
2. Огородников В. А. Деформируемость и разрушение металлов при пластическом формоизменении / В. А. Огород-ников. — К. : УМК ВО, 1989. — 152 с.
3. Колмогоров В. Л. Напряжения, деформации, разрушение / В. Л. Колмогоров. — М. : Металлургия. 1970. — 230 с.
4. Пластичность и разрушение; под ред. В. Л.Колмогорова. М. : Металлургия. 1977. — 336 с.
5. Смирнов-Аляев Г. А. Сопротивление материалов пластическому деформированию. Инженерные расчеты процессов конечного формоизменения материалов / Г. А. Смирнов-Аляев. — Л. : Машиностроение, 1978. — 368 с.
6. Калиткин Н. Н. Численные методы / Калиткин Н. Н. — М. : Наука, 1978. — 512 с.
7. Лебедев А. А. О выборе инвариантов напряженного состояния при решении задач механики материалов /
А. А. Лебедев, В. М. Михалевич. // Пробл. прочности. — 2003. — № 3. — С. 5—14.
8. Михалевич В. М. Тензорні моделі накопичення пошкоджень / В. М. Михалевич — Вінниця: «УНІВЕРСУМ–Вінниця», 1998. — 195 с. — ISBN 966-7199-20-7.
9. Михалевич В. М. Побудова ефективних обчислювальних схем у Maple під час розв’язання задачі визначення гра-ничних деформацій за умов складного деформування [Електронний ресурс] / В. М. Михалевич, Ю. В. Добранюк,
О. В. Михалевич // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — № 2. — Київ : Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського. — 2009. — 7 с.
— Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2009_2/2009-2.htm.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 109

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
В. М. Михалевич і Ю. В. Добранюк, «МОДЕЛЬ ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛУ НА ВІЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗРАЗКІВ ПІД ЧАС ВІСЕСИМЕТРИЧНОГО ОСАДЖЕННЯ. ЧАСТИНА 1. АПРОКСИМАЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 97–102, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>