МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НВЧ ПРИЛАДУ З ВІРТУАЛЬНИМ КАТОДОМ

  • Ю. С. Кравченко Вінницький національний технічний університет
  • O. M. Мельничук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: віркатор, електронний пучок, потужність

Анотація

Розроблено математичну модель віркатора, на основі якої розраховано основні вихідні характеристики приладу. Отримано графічні результати та за допомогою програмного середовища для розрахунку MatLab 6.1 показано, що для частоти генерації 18 ГГц значення ККД становить 9 %, а також зі збільшенням частоти генерації, повний ККД віркатора нелінійно зменшується, що пов’язано з ускладненнями при перебудові частоти генерації з її зростанням.

Біографії авторів

Ю. С. Кравченко, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри електроніки
O. M. Мельничук, Вінницький національний технічний університет
аспірантка кафедри електроніки

Посилання

1. Электромагнитные СВЧ генераторы, электромагнитные бомбы — оружие летального и нелетального действия [Електронний ресурс] / К. Копп // Безопасность.— 2003. : — Режим доступу: http://daily.sec.ru/
2. Егоров Е. Н. Исследование хаотической динамики в электронном пучке с виртуальным катодом во внешнем маг-нитном поле / Е. Н. Егоров, А. Е. Храмов // Физика плазмы. — 2006. — № 8. — С. 742—754.
3. Селемир В. Д. Виркатор с баллистической фокусировкой электронного пучка / В. Д. Селемир, А. Е. Дубинов,
Б. Г. Птицын // ЖТФ. — 2004. — № 5. — С. 125—129.
4. Пат. 46884 Россйская Федерация, МПК7 H 01 J 25/00. СВЧ генератор с виртуальным катодом / Калинин Ю. А., Храмов А. Е., Трубецков Д. И., Егоров Е. Н.; заявитель и патентообладатель Саратов. государс. унив-т. —
№ 2000434322/09 ; заявл. 18.12.04 ; опубл. 22.05.05, Бюл. № 21.
5. Диденко А. Н. О предельно допустимых уровнях мощности импульсных релятивистских СВЧ-генераторов разли-чных типов / А. Н. Диденко, М. С. Дмитриев // Письма в ЖТФ. — 2000. — № 10. — С. 9—12.
6. Лебедев И. В. Техника и приборы СВЧ / И. В. Лебедев— М. : Высшая школа, Т2. — 1972. — 376 с.
7. Филатов Р. А. Влияние положительных ионов на колебательные процессы в электронном пучке с виртуальным ка-тодом / Р. А.Филатов, Ю. А. Калинин, А. Е. Храмов, Д. И. Трубецков // Радиофизика. — 2006. — № 10. — С. 853—863.
8. Пат. 35965 Україна, МПК H 01 J 25/00. Генератор широкосмугового НВЧ-сигналу на віртуальному катоді / Крав-ченко Ю. С., Мельничук О. М.; власник Вінницький національний технічний університет. — № u 2008 05826; заявл. 05.05.2008; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19.
9. Березин В. М. Электронные приборы СВЧ / В. М. Березин. — М. : Высшая школа, 1974. — 376 с.
Переглядів анотації: 38 Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Ю. С. Кравченко і МельничукO. M., МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НВЧ ПРИЛАДУ З ВІРТУАЛЬНИМ КАТОДОМ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 91-95, Лис 2010.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)