ХЛОРВМІСНІ ОРГАНІЧНІ ПЕСТИЦИДНІ ПРЕПАРАТИ ЯК ОБ’ЄКТИ РЕАГЕНТНОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ

Автор(и)

  • А. П. Ранський Вінницький національний технічний університет
  • О. А. Гордієнко Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

непридатні хлорорганічні пестицидні препарати, алкілкарбонові кислоти, арилкарбонові кислоти, арилоксикарбонові кислоти, реагентна переробка

Анотація

Визначено перспективні технічні об’єкти реагентної переробки непридатних пестицидних препаратів із класу алкіл-, арил-, арилоксикарбонових кислот та їх похідних. Проаналізовано раніше досліджені способи та запропоновано нові, перспективні схеми реагентної переробки діючих речовин таких пестицидних препаратів.

Біографії авторів

А. П. Ранський, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри хімії та хімічної технології

О. А. Гордієнко, Вінницький національний технічний університет

старший викладач кафедри хімії та хімічної технології

Посилання

1. Шевченко М. А. Очистка природных и сточных вод от пестицидов / М. А. Шевченко, П. Н. Таран, В. В. Гончарук. — Л. : Химия, 1989—184 с. — ISBN 5-7245-0325-5.
2. Стойкие органические загрязнители экосистемы / А. П. Ранский, В. С. Коваленко, М. Ф. Ткачук и др. // Вопросы химии и хим. технологии.— 2006. — № 5.— С. 239—245.
3. Національний план виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі / Проект № GF/ 2732-03-4668 «Забезпечення заходів із розроблення Національного плану щодо впровадження в Україні Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі».—К. : Мін-во охорони навколишнього природного середовища, 2006. — 200 с.
4. Гигиена применения и токсикология : cправочник по пестицидам / [сост. Л. К. Седокур]. — К. : Урожай, 1986. — 432 с.
5. Пестициды : справочник / В. И. Мартыненко, В. К. Промоненков, С. С. Кукаленко и др..— М. : Агропромиздат, 1992.— 368 с.— ISBN 5-10-002142-Х.
6. Мельников Н. Н. Химические средства защиты растений (пестициды) : справочник / Н. Н. Мельников, К. В. Но-вожилов, Т. Н. Пылова.— М. : Химия, 1980.— 288 с.
7. Химическое модифицирование поверхностей трения присадками на основе действующих веществ невостребованных пестицидов / А. П. Ранский, О. В. Побирченко, И. Г. Площенко [и др.] // Вопросы химии и хим. технологи. — 1998.— № 4.—С. 27—29.
8. Пат. 22286А Україна, МКИ5 С 10 М 105/22, С 10 М 133/54. Мастильна композиція / Ранський А. П., Площенко І. Г., Побірченко О. В., Моносов О. Б., Панасюк О. Г.; заявник і власник патенту Укр. держ. хіміко-технол. ун-т. —
№ 97052474; заявл. 28.05.97; опубл. 30.06.98, Бюл. № 3.
9. Пат. 52311А Україна, МПК7 С 23 С 22/02. Спосіб фінішної обробки металевих поверхонь деталей машин та меха-нізмів / Площенко І. Г., Ранський А. П., Митрохін О. А., Гайдідей О. В., Панасюк О. Г.; заявник і власник патенту Укр. держ. хіміко-технол. ун-т.…№ 2002042740; заявл. 05.04.02; опубл. 16.12.02, Бюл. № 12.
10. Пат. 25367А Україна, МПК6 В 09 В 3/00. Спосіб переробки пестицидів на основі трихлороцтової кислоти / Рансь-кий А. П., Сухий М. П., Гайдідей О. В.; заявник і власник патенту Укр. держ. хіміко-технол. ун-т.— № 96010263; заявл. 23.01.96; опубл. 25.12.98, Бюл. № 6.
11. Побирченко О. В. Утилизация пестицида ТХАН методом декарбоксилирования / О. В. Побирченко, А. П. Ранский // Химическая промышленность.— 1998.— Вып. 2. — C. 60—62.
12. Утилізація пестициду ТХАН. Фотометричний метод контролю / А. П. Ранський, О. В. Гайдідей, О. В. Сандомир-ський [та ін.] // Хімічна промисловість України. — 2004. — № 1. — C. 50—52.
13. Реагентне перероблення пестициду ТХАН та фотометричний метод контролю вторинних відходів / А. П. Ранський, О. В. Гайдідей, О. В. Сандомирський [та ін.] // Оптико-електронні і інформаційно-енергетичні технології. — 2002. — № 2 (4). — С. 194—197.
14. Теоретические аспекты защиты окружающей среды от токсичного воздействия неприменяемых пестицидов /
А. П. Ранский, М. П. Сухой, О. В. Гайдидей [и др.] // Охрана окружающей среды : научно-информационный сборник. — Черкассы, 1995. — Вып. 2. — C. 11—15.
15. Гайдидей О. В. Комплексная переработка экологически опасных хлорсодержащих пестицидных препаратов : дис. … канд. техн. наук : 21.06.01 / Ольга Владиславовна Гайдидей.— Днепропетровск, 2003. — 202 с.
16. Пат. 75667 Україна, МПК6 В 09 В 3/00, А 62 D 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних арилокси-, арил- та алкілкарбонових кислот / Ранський А. П., Панасюк О. Г.; заявник і власник патенту Укр. держ. хіміко-технол. ун-т. — № 2004010057; заявл. 08.01.04; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5.
17. Пат. 75669 Україна, МПК6 В 09 В 3/00, А 62 D 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних карбонових кислот / Ранський А. П., Панасюк О. Г., Герасименко М. В., Шебітченко Л. Н.; заявник і власник патенту Укр. держ. хіміко-технол. ун-т. — № 2004010064; заявл. 08.01.04; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5.
18. Пат. 75930 Україна, МПК6 В 09 В 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних карбонових кислот / Ранський А. П., Панасюк О. Г.; заявник і власник патенту Укр. держ. хіміко-технол. ун-т. —
№ 2004010065; заявл. 08.01.04; Опубл. 15.06.06, Бюл. № 6.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 93

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
А. П. Ранський і О. А. Гордієнко, «ХЛОРВМІСНІ ОРГАНІЧНІ ПЕСТИЦИДНІ ПРЕПАРАТИ ЯК ОБ’ЄКТИ РЕАГЕНТНОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 20–25, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Екологія та екологічна кібернетика

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>