УНІВЕРСАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ З ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

  • В. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Д. Ю. Дзюняк Вінницький національний технічний університет
  • Г. В. Горячев Вінницький національний технічний університет
  • К. О. Бондалєтов Вінницька міська рада
Ключові слова: екологічний моніторинг, комп’ютерна система, оперативний моніторинг, мобільні пристрої, ГІС

Анотація

Удосконалено методику побудови універсальної інформаційно-вимірювальної системи оперативного екологічного моніторингу з використанням мобільних пристроїв та транспортних засобів, яку можна швидко адаптувати до заданих умов та показників стану довкілля і факторів його забруднення. Для обробки даних використовуються сучасні інформаційні технології (веб- та ГІС- технології). За цією методикою авторами створена реальна система та проведено її успішні випробування у м. Вінниці.

Біографії авторів

В. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри, д-р техн. наук, професор кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки
Д. Ю. Дзюняк, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки
Г. В. Горячев, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки
К. О. Бондалєтов, Вінницька міська рада
інженер-програміст Департаменту інформаційних технологій

Посилання

1. Мокін В. Б. Аналіз впливу капітального ремонту доріг на стан атмосферного повітря з використанням геоінформаційних технологій на прикладі м. Вінниці / В. Б. Мокін, Ю. С. Семчук, О. П. Сорочан, О. В. Риженко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. — К., 2011. — Вип. 7. — С. 5—15.
2. Моніторинг довкілля : підруч. / [Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б. та ін.] ; за ред. В. М. Боголюбова і Т. А. Сафранова. — Херсон : Грінь Д. С., 2011. — 530 с
3. Джигирей В. С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи) / В. С. Джигирей, В. М. Сторожук, Р. А. Яцюк. — Львів : Афіша, 2000. — 272 с.
4. Бондалєтов К. О. Мобільна аналітична комп’ютерна система для оперативного моніторингу стану атмосферного повітря міста / К. О. Бондалєтов, Д. Ю. Дзюняк, В. Б. Мокін // Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи : матер. Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 23—26 квітня 2015 року / ВНТУ. — Вінниця, 2015. — С. 76—77.
Переглядів анотації: 332 Завантажень PDF: 118
Опубліковано
2015-12-18
Як цитувати
[1]
В. Мокін, Д. Дзюняк, Г. Горячев, і К. Бондалєтов, УНІВЕРСАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ З ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 116-122, Груд 2015.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>