РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ ANSYS

  • А. С. Моргун Вінницький національний технічний університет
  • М. М. Сорока Одеська державна академія будівництва та архітектури

Анотація

Розглянуто розв’язання задач параметричної оптимізації будівельних конструкцій із застосуванням програмного комплексу ANSYS.

Дані про авторів

А. С. Моргун, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

М. М. Сорока, Одеська державна академія будівництва та архітектури

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри будівельної механіки

Посилання

1. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві автоматизованого проектування : підручник / [В. А. Баженов, В. З. Крискунов, А. В. Перельмутер, О. В. Шишов]. — К. : Каравелла, 2004. — 360 с.
2. Основы работы в ANSYS 17 / [Н. Н. Федорова, С. А. Вальгер, М. Н. Данилов, Ю. В. Захарова]. — М. : ДМК Пресс, 2017. — 210 с.
3. Пермяков В. А. Оптимальное проектирование стальных стержневых конструкций / В. А. Пермяков, А. В. Перель-мутер, В. В. Юрченко. — К. : ТОВ «Издательство «Сталь», 2008. — 538 с.
4. Бекшаев С. Я. Об оптимальном расположении промежуточной опоры продольно сжатого стержня / С. Я. Бекшаев // Вісник одеської державної академії будівництва та архітектури. — 2012. — Вип. 60. — С. 400—406.
5. Сорока М. М. ANSYS в задачах стійкості плоских стрижневих систем / М. М. Сорока. — Одеса : ОГАСА, 2017. — 141 с.
6. Каплун А. В. ANSYS в руках инженера. Практическое руководство. — 2-е изд. испр. / А. В. Каплун, Е. М. Морозов, М. А. Олиферьева. — М. : Едиториал УССР, 2004. — 272 с.
Опубліковано
2017-10-27
Як цитувати
МОРГУН, А. С.; СОРОКА, М. М.. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ ANSYS. Вісник Вінницького політехнічного інституту, [S.l.], n. 5, p. 18-23, oct. 2017. ISSN 1997-9274. Доступно за адресою: <https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2110>. Дата доступу: 24 jan. 2018
Номер
Розділ
Будівництво
Ключові слова:
будівельні конструкції, оптимальне проектування, оптимізація, програмні комплекси