ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕФЕКТУ ЛОКАЛІЗОВАНОГО ПОГЛИНАННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ У РОЗСІЮВАЛЬНИХ ЧАСТИНКАХ НА МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНІ ВИМІРЮВАННЯ

Автор(и)

  • С. М. Кватернюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

мультиспектральний контроль, неоднорідні біологічні середовища, частинки, світлорозсіювання

Анотація

Досліджено вплив ефекту локалізованого поглинання випромінювання хромофорами у розсіювальних частинках різної форми неоднорідних біологічних середовищ на точність мультиспектральних вимірювань їх біофізичних та структурних параметрів. Розраховано поправкові коефіцієнти для моделей неоднорідних біологічних середовищ з частинками різної форми та їх залежності від довжини хвилі та геометричних розмірів частинок. Отримані результати важливі для зменшення похибок вимірювання біофізичних та структурних параметрів неоднорідних біологічних середовищ мультиспектральними методами.

Біографія автора

С. М. Кватернюк, Вінницький національний технічний університет

докторант, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри екології і екологічної безпеки

Посилання

1. Experimental studies of phytoplankton concentrations in water bodies by using of multispectral images / [V. Petruk, S. Kvaternyuk, V. Pohrebennyk et al.] // Water Supply and Wastewater Removal. Editors: Henryk Sobczuk, Beata Kowalska. — Lublin : Lublin University of Technology, 2016. — P. 161—171.
2. The method of multispectral image processing of phytoplankton for environmental control of water pollution / [V. Petruk, S. Kvaternyuk, V. Yasynska et al.] // Proc. SPIE, Optical Fibers and Their Applications, 2015. Vol. 9816, 98161N (17 December 2015). — P. 98161N-1—98161N-5; doi: 10.1117/12.2229202.
3. Оптический контроль содержания загрязняющих веществ в водных средах на основе метода биоиндикации по фи-топланктону / [В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк, В. В. Барун и др.] // Медэлектроника. — 2012 : Средства медицинской электроники и новые медицинские технологии. — VII МНТК. — Минск, Беларусь, 13 — 14 декабря 2012. — С. 80—81.
4. The spectral polarimetric control of phytoplankton in photobioreactor of the wastewater treatment / V. G. Petruk; S. M. Kva-nternyuk; Y. M. Denysiuk; K. Gromaszek // Proc. SPIE, Optical Fibers and Their Applications. — 2012. — Vol. 8698, 86980H. — P. 86980H-1—86980H-4.
5. Патент України G01N 21/21 Спосіб мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю екологічного стану водних об'єктів за параметрами фітопланктону / В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк, О. Є. Кватернюк, Р. В. Петрук. —№ 99580МПК (2006) ; заявл. 05.01.2015 ; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11. — 5 с.
6. Кватернюк С. М. Метод та засоби мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю стану неоднорі-дних біологічних середовищ / С. М. Кватернюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2017. — № 1. — С. 15—22.
7. Барун В. В. Особенности спектральной поглощательной способности эритроцитов крови / В. В. Барун, А. П. Иванов // Альманах клинической медицины : Медицинская физика и инновации в медицине : III Троицкая конференция (3–6 июня 2008 г.) — М. : МОНИКИ. — 2008. — Т. XVII, Часть 1. — С. 28—31.
8. Особенности спектрофотометрической диагностики суспензии эритроцитов / [А. П. Иванов, В. В. Барун, С. М. Ква-тернюк та ін.] // ІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2009) : зб. наук. статей. — Вінниця, 23–26 вересня 2009 р. — Вінниця : ФОП Данилюк, 2009. — С. 294—298.
9. Патент на изобретение Республики Беларусь. Способ определения длины агрегатов до 40 мкм / В. В. Барун, А. П. Ива¬нов, В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк. — № 16919 от 26.11.2012, Заяв. 29.03.2010. — 6 с.
10. Спектральные особенности распространения света в морской воде с сильно поглощающими водорослями / [В. В. Барун, С. М. Кватернюк, А. П. Иванов и др.] // Проблемы оптической физики и биофотоники : 12-я Международная молодежная научная школа по оптике, лазерной физике и биофотонике. 23—26 сентября 2006 г. : материалы конф. — Саратов, 2009. — С. 78—85.
11. Барун В. В. Оценка вклада локализованного поглощения света кровеносными сосудами в оптические свойства био-логической ткани / В. В. Барун, А. П. Иванов // Оптика и спектроскопия. — 2004. — Т. 96. — № 6. — С. 1019—1024.
12. Иванов А. П. Физические основы гидрооптики / А. П. Иванов. — Минск : Наука и техника, 1975. — 504 с.
13. Зеге Э. П. Перенос изображения в рассеивающей среде / Э. П. Зеге, А. П. Иванов, И. Л. Кацев. — Минск : Наука и техника, 1975. — 327 с.
14. Иванов А. П. Оптика рассеивающих сред / А. П. Иванов. — Минск : Наука и техника, 1975. — 592 с.
15. Копелевич О. В. Малопараметрическая модель оптических свойств морской воды / О. В. Копелевич // Оптика океана ; под ред. Монин А. С. — М. : Наука, 1983. — Т. 1. — С. 208—234.
16. Кобленц-Мишке О. И. Пигменты фитопланктона мезотрофных и эвтрофных районов тропической Пацифики / О. И. Кобленц-Мишке, М. А. Семенова // Труды Института океанологии АН СССР. — 1975. — Т. 102. — С. 131—139.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 108

Опубліковано

2017-10-27

Як цитувати

[1]
С. М. Кватернюк, «ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕФЕКТУ ЛОКАЛІЗОВАНОГО ПОГЛИНАННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ У РОЗСІЮВАЛЬНИХ ЧАСТИНКАХ НА МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНІ ВИМІРЮВАННЯ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 24–30, Жовт. 2017.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>