КОНТРОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТІЧНИХ ВОД ЗА ДОПОМОГОЮ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОГО МЕТОДУ ТА БІОІНДИКАЦІЇ ПО ФІТОПЛАНКТОНУ

Автор(и)

  • С. М. Кватернюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

мультиспектральний контроль, токсичність, стічні води, біоіндикація

Анотація

Вдосконалено метод та розроблено засіб мультиспектрального контролю токсичності стічних вод, що дозволяє забезпечити екологічну безпеку. Кількість мультиспектральних вимірювальних каналів та робочі довжини хвиль засобу контролю вибрані на основі результатів покрокової множинної регресії. Розраховано похибки вимірювань токсичності і достовірність контролю. Отримане значення достовірності контролю підтверджує можливість використання розробленого засобу у спеціалізованих лабораторіях природоохоронних організацій.

Біографія автора

С. М. Кватернюк, Вінницький національний технічний університет

докторант, канд. техн. наук, доцент кафедри екології і екологічної безпеки

Посилання

1. Балтиев Ю. С. Методические указания по интегральной оценке качества окружающей среды (экологическая разведка местности) / Ю. С. Балтиев, Г. П. Усов. — М. ; Военное издательство. — 2005. — 119 с.
2. Патент України № 7631 A01K 61/00 G01N 33/18 (2006.01). Пристрій для біологічної оцінки токсичності води / Ємельяненко В. В., Крайнюкова А. М., Алексашин Л. І., Кілячков П. П. ; заявл. 09.12.1987; опубл. 26.12.1995; Бюл. № 4. — 4 с.
3. Трусевич В. В. Автоматизированный биомониторинг водной среды с использованием реакций двустворчатых моллюсков / В. В. Трусевич, П. В. Гайский, К. А. Кузьмин // Морской гидрофизический журнал. — 2010. — № 3. — C. 75—83.
4. Патент України № 8520 A01K 61/00 G01N 33/18 (2006.01). Пристрій для оцінки токсичності стічних вод / Антонов С. В., Крайнюкова А. М., Беліченко Ю. П., Васенко О. Г., Катріченко Г. М.; заявл. 15.07.1982; опубл. 30.09.1996; Бюл. № 3. — 6 с.
5. Патент України №8529 A01K 61/00 G01N 33/18 (2006.01). Пристрій для оцінки токсичності стічних вод / Г. М. Катриченко, О. Г. Васенко, А. М. Крайнюкова, С. В. Антонов // / заявл. 19.02.1981; опубл. 30.09.1996; Бюл. № 3. — 6 с.
6. Лазерно-доплерівський пристрій для оцінки токсичності та біологічної активності хімічних речовин / В. І. Мацківський, С. І. Чернишов, В. В. Ластовський // Патент України №45481 G01N 33/48 (2006.01) G01P 3/36 (2006.01) / заявл. 10.08.1999; опубл. 15.04.2002; Бюл. № 4. — 16 с.
7. Shckorbatov Y. G. He-Ne laser light induced changes in the state of chromatin in human cells / Y. G. Shckorbatov // Naturwissenschaften. — 1999. — V. 86, Nо 9. —P. 452—453.
8. Chromatin structure and the state of human organism / Y.G. Shckorbatov, L. A. Zhuravleva, V.V. Navrotskaya at al. // Cell Biol. Internat. — 2005. — V. 29. — P. 77—81.
9. Butyl Cellosolve. Comet Chemical Company Ltd. Safety data sheet. [Electronic resource]. — Access mode: http://www.cometchemical.com/MSDS/Butyl%20CellosolveEN.pdf .
10. ScopeTek Product Manual / SCOPETEK. — 2015. — 116 р.
11. Булатов В. Н. Элементы и узлы информационных и управляющих систем (основы теории и синтеза): учеб. пос. / В. Н. Булатов. — Оренбург : ГОУ ВПО ОГУ, 2002. — 200 с.
12. Денисенко В. Суммирование погрешностей измерений в системах автоматизации / В. Денисенко // Современные технологии автоматизации. — 2012. — № 1. — С. 92—100.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 144

Опубліковано

2017-12-26

Як цитувати

[1]
С. М. Кватернюк, «КОНТРОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТІЧНИХ ВОД ЗА ДОПОМОГОЮ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОГО МЕТОДУ ТА БІОІНДИКАЦІЇ ПО ФІТОПЛАНКТОНУ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 26–33, Груд. 2017.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>