ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛООБМІНУ В ОБ’ЄМІ ДВОФАЗНОЇ РІДИНИ ЗА УМОВ ВИМУШЕНОЇ ЇЇ КОНВЕКЦІЇ

Автор(и)

  • О. В. Власенко Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-159-6-14-20

Ключові слова:

двофазна рідина, регулярний тепловий режим, нестаціонарний теплообмін, темп охолодження (нагрівання), коефіцієнт тепловіддачі

Анотація

Відома доцільність використання методів регулярного теплового режиму за умов нестаціонарних теплових процесів в системі «навколишнє середовище — тверде тіло (набір твердих тіл)» для визначення теплофізичних параметрів твердих тіл та інтенсивності тепловіддачі.

Метою дослідження є встановлення можливості існування регулярного теплового режиму під час охолодження чи нагрівання двофазної рідини (фугату) в тонкостінній циліндричній посудині за вимушеної її конвекції.

Досліджено теплообмін в умовах як охолодження, так і нагрівання двофазних рідин за вимушеної конвекції стосовно можливості реалізації регулярного теплового режиму.

Експериментально встановлено, що на проміжку часу, в якому досліджено охолодження (нагрівання) фугату за умов його вимушеної конвекції у внутрішній тонкостінній посудині, має місце лінійна залежність, яка характерна для регулярного теплового режиму в твердому тілі.

Отримані експериментальні дані встановлюють доцільність застосовування теорії регулярного теплового режиму для визначення інтенсивності теплообміну до двофазних рідин під час охолодження (нагрівання) в умовах вимушеної конвекції. Подані результати розрахунку темпу охолодження (нагрівання), коефіцієнтів тепловіддачі. Встановлено існування регулярного теплового режиму в двофазній рідині.

Експериментальні і теоретичні дослідження проводяться для подальшого розвитку експериментально-розрахункового методу, потрібного для вивчення теплообміну середовищ з невідомою або частково відомою інформацією про теплофізичні властивості і реологічне поводження.

Результати розв’язання задач теплообміну в обмеженому об’ємі двофазної рідини можуть бути використані для виконання реальних технологічних завдань утилізації відходів харчової промисловості.

Біографія автора

О. В. Власенко, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри теплоенергетики

Посилання

С. І. Бухкало, О. І. Ольховська, В. О. Ольховська, і М. М. Зіпунніков, «Дослідження та аналіз інноваційних заходів з технологіі комплексної утилізації післяспиртової барди,» Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів, № 15, с. 66-74, 2019.

П. Породько, О. Осипенко, В. Таран, і В. Породько, «Ефективне використання відходу спиртового виробництва,» Харчова і переробна промисловість, № 1, с. 26-31, 2004.

М. Yatskov, N. Korchyk, and O. Prorok, “Developmen of technology for recycling the liquid iron-containing wastes of steel surface etching,” Восточно-европейский журнал передових технологій, № 2/6 (86), c. 70-78, 2017.

Н. М. Корчик, Н. М. Буденкова, і С. В. Кирилюк, «Розробка технологій переробки рідких відходів спиртового виробництва,» Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VII (25), issue: 206, pp. 38-41, 2019.

С. Й. Ткаченко, і Н. В. Пішеніна, Нові методи визначення інтенсивності теплообміну в системах переробки органічних відходів, моногр. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2017.

Г. М. Кондратьев, Регулярный тепловой режим. Москва, Россия, 1954, 408 с.

В. П. Исаченко, В. А. Осипова, и А. С. Сукомел, Теплопередача, учеб. для вузов, изд. 3-е, перераб. и доп. Москва, Россия, 1975, 488 с.

М. А. Михеев, и И. М. Михеева. Основы теплопередачи, изд. 2-е, стереотип. Москва: Энергия, 1977, 344 с.

Переработка спиртовой барды. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ecostar.by/index.php?option=com_content&view=article&id=64:spirtovaya-barda&catid=23&Itemid=45 .

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 111

Опубліковано

2022-02-04

Як цитувати

[1]
О. В. Власенко, «ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛООБМІНУ В ОБ’ЄМІ ДВОФАЗНОЇ РІДИНИ ЗА УМОВ ВИМУШЕНОЇ ЇЇ КОНВЕКЦІЇ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 14–20, Лют. 2022.

Номер

Розділ

Енергетика, електротехніка та електромеханіка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають