ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ І ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОТЕНЦІАЛЬНИХ КОДІВ

  • М. М. Биков Вінницький національний технічний університет
  • K. Конате Університет ім. Шейха Анта Діоп
  • A. Раїмі Університет ім. Шейха Анта Діоп
Ключові слова: представлення і обробка інформації, інтелектуальні системи, ідентифікація станів системи, рангові конфігурації, моделі рангових конфігурацій, кодування, потенціальний код, характеристики кодів

Анотація

Наведено теоретичні основи узагальненого методу представлення знань про об’єкти зовнішнього світу за допомогою рангового перетворення їх описів, виконаних у різних параметричних просторах: детерміністичному, імовірнісному, нечіткому тощо, а також моделі рангових конфігурацій. Розроблено метод представлення рангових конфігурацій потенціальним кодом (DRP-кодом, тобто кодом, що зберігає ранги відстаней). Розглянуто питання його повноти, інформаційної ємності, завадостійкості та секретності.

Біографії авторів

М. М. Биков, Вінницький національний технічний університет
професор кафедри комп’ютерних систем управління
K. Конате, Університет ім. Шейха Анта Діоп

викладач кафедри прикладної математики і інформатики

A. Раїмі, Університет ім. Шейха Анта Діоп
викладач кафедри прикладної математики і інформатики

Посилання

1. Быков Н. М. Обобщенный метод принятия решений в системах управления и контроля / Н. М. Быков, О. С. Пастушенко, В. Г. Коберский // Контроль и управление в технических системах: 3-я междунар. науч.-техн. конф. 18—21 сент. 1995 г. : тезисы докл. — I., 1995. — С. 223—224.
2. Биков М. М. Кластеризація даних з використанням потенціальних кодів / М. М. Биков, І. В. Кузьмін, А. І. Яковенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2001. — № 6. — C. 61—64. — ISSN 1997-9266.
3. Биков М. М. Універсальний метод представлення інформації в інтелектуальних еволюційних системах / М. М. Биков // Відбір і обробка інформації. — 2006. — 24(100). С. 35—42.
4. Злотник Б. М. Помехоустойчивые коды в системах связи / Б. М. Злотник. — М. : Радио и связь, 1989. — 232 с.
5. Камерон П. Теория графов, теория кодирования и блок-схемы / П. Камерон, ван Линт Дж. — М. : Мир, 1980. — 144 с.
6. Штейнберг С. Идентификация в системах управления / С. Штейнберг. — М. : Энергоатомиздат, 1987. — 196 с.
7. Kosko B. Fuzzy entropy and conditioning / B. Kosko // Information sciences — 1966. — 2. — P. 165—174.
8. Kruskal J. Multidimensional scaling by optimizing goodness-of-fit to a nonmetric hypothesis / J. Kruskal // Psychometrika — 1964. — 29. — P. 1—28, 115—129.
9. Pawlak Z. Rough membership functions / Z. Pawlak, A. Skowron // Advances in the Dempster-Shafer theory of evidence; Ed. Yager R., Fedrizzi M., Kacprzyk J. — New York : John Wiley & Sons, 1994. — P. 251—271. — ISBN 978-966-415-020-7
10. Preparata F. Difference-Preserving codes / F. Preparata, J. Nievergelt // IEEE Trans. Information Theory — 1974. — 20. — P. 643—649.
11. Tou J. Pattern Recognition Principle / J. Tou , R. Gonzalez. — London-Amsterdam-Don Mill. : Addison-Wesley, 1974. — 411 p.
Переглядів анотації: 28 Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
М. М. Биков, КонатеK., і РаїміA., ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ І ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОТЕНЦІАЛЬНИХ КОДІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 88-94, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.