Про якість контенту електронних навчальних курсів у контексті реалізації відповідної інформаційної технології автоматизованої обробки даних

  • І. А. Моргун Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • М. П. Боцула Вінницький національний технічний університет, Вінниця
Ключові слова: управління якістю, критерії якості, якість навчального матеріалу, експертиза якості, багатокритеріальне оцінювання навчальних матеріалів, WSM, AHP, ELECTRE TRІ, UTA

Анотація

Виконано порівняльний аналіз чотирьох методів багатокритеріального оцінювання. Проведено експерименти з оцінювання навчальних матеріалів за кожним із методів, за результатом яких виявлено слабкі та сильні сторони кожного з методів у процесі багатокритеріального оцінювання навчальних матеріалів.

Біографії авторів

І. А. Моргун, Вінницький національний технічний університет, Вінниця
Здобувач кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки
М. П. Боцула, Вінницький національний технічний університет, Вінниця
Канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки

Посилання

1. Боцула М. П. Про проблему експертизи якості матеріалів дистанційних курсів [Електроний ресурс] / М. П. Боцула,
І. А. Моргун // Наукові праці ВНТУ. — 2008. — № 4. — С. 1—7. — Режим доступу до журн. : http://nbuv.gov.ua/
e-journals/vntu/2008-4/2008-4.fіles/uk/08mpbcme_uk.pdf.
2. Моргун І. А. Метод отримання комплексної оцінки якості веб-матеріалів з використанням полярної системи коор-
динат / І. А. Моргун, М. П. Боцула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2011. — № 1. — С. 84—89.
3. Roy B. Relational systems of preference with one or more pseudo-criteria: Some new concepts and results / B. Roy,
P. Vincke // Management Science. — 1984. — № 30. — P. 1323—1335.
4. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. — М. : Радио и связь, 1993.
5. Roy B. Main sources of inaccurate determination, uncertainty and іmprecіsіon in decision models / B. Roy // Mathematical
and Computer Modelling. — № 12. — P. 1245—1254.
6. Jacquet-Lagrèze E. Assessing a set of additive utility functions for multicriteria decision making : The UTA method / Jacquet-Lagrèze
E., Sіskos Y. // European Journal of Operatіonal Research. — 1982. — № 10 (2). — P. 151—164.
7. Fіshburn P. A note on recent developments in additive utility theories for multiple factors situations / P. Fishburn //
Operatіons Research. — 1966. — № 14. — P. 1143—1148.
Переглядів анотації: 43 Завантажень PDF: 72
Опубліковано
2015-03-24
Як цитувати
[1]
І. Моргун і М. Боцула, Про якість контенту електронних навчальних курсів у контексті реалізації відповідної інформаційної технології автоматизованої обробки даних, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 98-107, Бер 2015.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.