ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВЗАЄМОЗВЯ’ЗКУ КОРУПЦІЇ ТА ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ В 2003—2012 РОКАХ

  • С. Д. Штовба Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Штовба Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено залежність між спротивом суспільства до корупції та часткою тіньової економіки для 30-ти європейських країн за даними 2003—2012 рр. Спротив корупції визначено за даними Transpa-rency International. Тінізацію економіки визначено за даними Ф. Шнайдера. Встановлено групи країн з комплементарним та з конкурентним відношенням між корупцією та тіньовою економічною діяльніс-тю. Для 12 країн зв’язок між рівнем корупції та тінізацією економіки не спостерігається.

Біографії авторів

С. Д. Штовба, Вінницький національний технічний університет
професор кафедри комп’ютерних систем управління
О. В. Штовба, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці

Посилання

1. Dreher A. Corruption and the shadow economy: an empirical analysis [Електронний ресурс] / Dreher A., Schneid-
Висновки
Досліджено залежність між спротивом суспільства до корупції та часткою тіньової економіки
для 30-ти європейських країн за даними 2003—2012 рр. Спротив корупції визначено за даними
Transparency International, які базуються на суб’єктивних оцінках населення. Тінізацію економіки
визначено за даними Ф. Шнайдера. На відміну
er F. // CESifo working paper. — 2006. — № 1653. — 43 p. — Режим доступу:
http://www.econstor.eu/bitstream/10419/19117/1/cesifo1_wp1653.pdf
2. Мокій Флейчук //
Вісник Донецького національного університету. — Серія В. Економіка і право. — 2008. — № 1. — С. 7—18.
3. Dreher A. Corruption and the shadow economy: alysis / A. Dreher, F. Schneider // Public Choice. —
2010. —
А. І. Взаємозв’язок тіньової економіки та корупції в Україні / А. І. Мокій, Я. А. Гончарук, М. І.
an empirical an
Vol. 144. — P. 215—238.
4. Schneider F. Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to
2013: A Further Decline / Schneider F. — 2013. — 7 p. — Режим доступу :
http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2013/ShadEcEurope31_Jan2013.pdf.
5. Buehn A. Corruption and the shadow economy: like oil and vinegar, like water and fire? / Buehn A., Schneider F. // International
Tax and Public Finance. — 2012. — Vol. 19, № 1. — P. 172—194.
6. Тенденції тіньової економіки в Україні у І кварталі 2012 року — 13 с. Режим доступу :
http://www.me.gov.ua/file/link/187630/file/Shadow_Ikv2012.doc.
7. Тіньова економіка в Україні : масштаби та напрями подолання / Т. А. Тищук, Ю. М. Харазішвілі, О. В. Іванов; заг.
ред. Я. А. Жаліла. — К. : Національний інститут стратегічних досліджень, 2011. — 96 с.
8. Ладюк О. Статистична оцінка масштабів тіньової економіки України як необхідний інструмент подолання перешкод
на шляху до вступу України у ЄС / О. Ладюк, С. Огреба // Економічний аналіз. — 2012. — Вип. 10. — Ч. 4. — C. 220—223.
9. Schneider F The Shadow Economy and Work in the Shadow: What Do We (Not) Know? [Електронний ресурс] /
Schneider F // IZA Discussion Paper Series. — 2012. — № 6423. — 73 p. — Режим доступу:
http://www.econstor.eu/bitstream/10419/58986/1/715723030.pdf
Переглядів анотації: 45 Завантажень PDF: 7
Як цитувати
[1]
С. Д. Штовба і О. В. Штовба, ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВЗАЄМОЗВЯ’ЗКУ КОРУПЦІЇ ТА ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ В 2003—2012 РОКАХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 63-68, 1.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)