ПOБУДОВА АЛГОРИТМУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ ДЛЯ РІВНЯННЯ ПУАССОНА В СФЕРИЧНИХ ОБЛАСТЯХ

  • А. Т. Дудикевич Львівський національний університет імені Івана Франка
  • А. І. Кардаш Львівський національний університет імені Івана Франка
  • С. М. Левицька Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

Гранична задача Діріхле для рівняння Пуассона у випадку сферичної системи координат розв’я-зується методом скінченних різниць. Побудовано різницеву схему та алгоритм її реалізації.

Біографії авторів

А. Т. Дудикевич, Львівський національний університет імені Івана Франка
доцент, кафедра обчислювальної математики
А. І. Кардаш, Львівський національний університет імені Івана Франка
доцент, кафедра програмування
С. М. Левицька, Львівський національний університет імені Івана Франка
старший викладач, кафедра програмування

Посилання

1. Самарский А. А. Разностные методы для эллиптических уравнений / А. А. Самарский, В. Б. Андреев. — М. : Наука,
1976. — 246 с.
2. Дудикевич А. Т. Чисельне розв’язування плоскої та осесиметричної задачі Діріхле для рівняння Пуассона у випадку
складних областей / А. Т. Дудикевич, Л. І. Підківка. — Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. — 101 с.
3. Самарский А.А. Теория разностных схем / А.А.Самарский. — М. : Наука, 1977. — 656 с.
4. Шахно С. М. Чисельні методи лінійної алгебри / С. М. Шахно. — Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,
2007. — 245 с.
Переглядів анотації: 59 Завантажень PDF: 22
Як цитувати
[1]
А. Дудикевич, А. Кардаш, і С. Левицька, ПOБУДОВА АЛГОРИТМУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ ДЛЯ РІВНЯННЯ ПУАССОНА В СФЕРИЧНИХ ОБЛАСТЯХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 96-100, 1.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.