ВИКОРИСТАННЯ НЕОРТОГОНАЛЬНИХ ШАБЛОНІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ ДЛЯ РІВНЯННЯ ЛАПЛАСА НА ПЛОЩИНІ

  • А. Т. Дудикевич Львівський національний університет імені Івана Франка
  • А. І. Кардаш Львівський національний університет імені Івана Франка
  • С. М. Левицька Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: гранична задача Діріхле для рівняння Лапласа, неортогональні шаблони, ітераційні методи

Анотація

Гранична задача Діріхле для рівняння Лапласа розв’язана методом скінченних різниць на неортогональних семиточковому та дев’ятиточковому шаблоні; побудована різницева схема та алгоритм її реалізації.

Біографії авторів

А. Т. Дудикевич, Львівський національний університет імені Івана Франка
канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри обчислювальної математики
А. І. Кардаш, Львівський національний університет імені Івана Франка
канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри програмування
С. М. Левицька, Львівський національний університет імені Івана Франка
старший викладач кафедри програмування

Посилання

1. Бистрицький М. Метод побудови диференціального оператора Лапласа на неортогональних шаблонах / М. Бист-
рицький // Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка,1999.
2. Бистрицький М. Є. Різницевий оператор Лапласа на неортогональному семиточковому шаблоні прямокутної сітки
та його спектральні властивості / М. Є. Бистрицький, М. М. Москальков // Обчислювальна та прикладна математика. —
1997. — № 2 (82). — С. 7—12.
3. Дудикевич А. Т. Ефективний спосіб розв’язування різницевої задачі Діріхле на семиточковому шаблоні для рів-
няння Пуассона / А. Т. Дудикевич, А. І. Кардаш, С. М. Левицька // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні техно-
логії. Міжнародний науково-технічний журнал, Вінниця, 2005. — С. 45—48.
Переглядів анотації: 60 Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2015-06-25
Як цитувати
[1]
А. Дудикевич, А. Кардаш, і С. Левицька, ВИКОРИСТАННЯ НЕОРТОГОНАЛЬНИХ ШАБЛОНІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ ДЛЯ РІВНЯННЯ ЛАПЛАСА НА ПЛОЩИНІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 102-108, Чер 2015.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.