РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ АЛГОРИТМУ МЕТОДУ ПРОСТОЇ ІТЕРАЦІЇ НА СИСТОЛІЧНИХ СТРУКТУРАХ

  • С. М. Левицька Львівський національний університет імені Івана Франка
  • А. Т. Дудикевич Львівський національний університет імені Івана Франка
  • А. І. Кардаш Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: cистема лінійних алгебричних рівнянь, розпаралелення, систолічні масиви

Анотація

Розглядається можливість розпаралелення методу простої ітерації — найпростішого серед ітераційних методів розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь. Побудовано однорідне обчислювальне середовище — систолічний масив реалізації цього алгоритму.

Біографії авторів

С. М. Левицька, Львівський національний університет імені Івана Франка
старший викладач кафедри програмування
А. Т. Дудикевич, Львівський національний університет імені Івана Франка
канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри обчислювальної математики
А. І. Кардаш, Львівський національний університет імені Івана Франка
канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри програмування

Посилання

1. Воеводин В. В. Математические модели и методы в параллельных процессах / В. В. Воеводин. — М. : Наука, 1986.
— 296 с.
2. Левицкая С. М. Построение параллельных алгоритмов решения многомерных задач математической физики /
С. М. Левицкая, А. Т. Дудыкевич / Pattern Recognition and Image Analysis. — 1994. — Vol. 4, № 3.
3. Левицька С. М. Розпаралелення алгоритму простої ітерації / С. М. Левицька, А. І. Кардаш, А. Т. Дудикевич. // Конт-
роль і управління в складних системах (КУСС–2014): XIІ Міжнародна конференція, Вінниця, 14—16 жовтня 2014 : тези
доп. — С. 25.
Переглядів анотації: 124 Завантажень PDF: 87
Опубліковано
2015-09-03
Як цитувати
[1]
С. Левицька, А. Дудикевич, і А. Кардаш, РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ АЛГОРИТМУ МЕТОДУ ПРОСТОЇ ІТЕРАЦІЇ НА СИСТОЛІЧНИХ СТРУКТУРАХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 75-79, Вер 2015.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.