ЧИСЕЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ АЛГОРИТМІВ ТА ПРОГРАМ НА СОКЕТАХ

  • A. I. Кардаш Львівський національний університет імені Івана Франка
  • С. М. Левицька Львівський національний університет імені Івана Франка
  • A. T. Дудикевич Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: розпаралелювання, алгоритми, програми, технології, сокети

Анотація

Досліджена ефективність розпаралелювання обчислень на сокетах для прикладу алгоритму методу ортогоналізації розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь. Запропоновано практичні поради доцільності розпаралелювання обчислень

Біографії авторів

A. I. Кардаш, Львівський національний університет імені Івана Франка
доцент
С. М. Левицька, Львівський національний університет імені Івана Франка
старший викладач
A. T. Дудикевич, Львівський національний університет імені Івана Франка
доцент кафедри обчислювальної математики

Посилання

1. Кардаш А. Розпаралелювання алгоритмів та програм в мережах персональних комп’ютерів / А. Кардаш, С. Леви-цька, А. Дудикевич // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2005. — № 3. — С. 229—233.
2. Кардаш А. І. Концепції PVM та MPI в задачах розпаралелювання алгоритму LU-факторизації матриць / А. І. Кар-даш, С. М. Левицька, А. Т. Дудикевич // Автоматика — 2006 : матеріали XIII Міжнародної конференції з автоматичного управління. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. — С. 200—204.
3. Кардаш А. І. Розпаралелювання обчислення на кластерах / А. І. Кардаш, С. М. Левицька, А. Т. Дудикевич // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — № 3. — С. 74—79.
4. Джеффри Рихтер. Прoграммирование на платформе Microsoft .NET Framework / Джеффри Рихтер. — М. : Изд-во Русская Редакция, 2003. — ISBN: 5-7502-0208-9.
5. Douglas Gregor : MPI.NET Tutorial in C# / Douglas Gregor and Benjamin Martin. — Open Systems Laboratory, Indiana University. Published September, 2008.
6. Григорій Цегелик. Чисельні методи / Григорій Цегелик. — Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004.
Переглядів анотації: 45 Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
КардашA. I., С. М. Левицька, і ДудикевичA. T., ЧИСЕЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ АЛГОРИТМІВ ТА ПРОГРАМ НА СОКЕТАХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 185-188, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)