ВИЯВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВПЛИВУ НА ПИТОМИЙ ОБ’ЄМ ВИДОБУВАННЯ ЗВАЛИЩНОГО ГАЗУ

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: математичне моделювання, планування експерименту, звалищний газ, тверді побутові відходи

Анотація

Виявлено параметри, які впливають на питомий об'єм видобування звалищного газу в різних країнах. Розроблено математичну модель прогнозування питомого об'єму видобування звалищного газу.

Біографія автора

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Посилання

1. Техніко-економічне обґрунтування «Програми утилізації звалищного метану в Луганській області за допомогою механізмів Кіотського протоколу». — Луганськ, 2008. — 124 с.
2. Исидоров В. А. Органическая химия атмосферы / В. А. Исидоров. — СПб. : Химия, 1992. — 288 с.
3. Минько О. И. Экологические и геохимические характеристики свалок твердых бытовых отходов / О. И. Минько, А. Б. Лифшиц // Экологическая химия. — 1992. — № 2. — С. 37—47.
4. Ратушняк Г. С. Енергозбереження в системах біоконверсії : навч. посіб. / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула. — Він-ниця : ВНТУ, 2006. — 83 с.
5. Управление твёрдыми бытовыми отходами. Раздельный сбор и сортировка отходов / Проект Европейского Сообщества INTERREG IIIA «Кооперация в совместном создании системы управления отходами в Псковской области». — 2008. — 97 с.
6. Краснянский М. Е. Экологические угрозы свалок ТБО / М. Е. Краснянский, Е. Бельгасем // Твердые бытовые отходы : спец. информ. бюлл. — 2005. – № 5. — 12 с.
7. Гелетуха Г. Г. Обзор технологий добычи и использования биогаза на свалках и полигонах твердых бытовых отходов и перспективы их развития в Украине / Г. Г. Гелетуха, З. А. Марценюк // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 1999. — № 4. — С. 6—14.
8. Березюк О. В. Планування багатофакторного експерименту для дослідження вібраційного гідроприводу ущільнення твердих побутових відходів / О. В. Березюк // Вібрації в техніці та технологіях. — 2009. — № 3 (55). — С. 92—97.
Переглядів анотації: 97 Завантажень PDF: 88
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
О. В. Березюк, ВИЯВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВПЛИВУ НА ПИТОМИЙ ОБ’ЄМ ВИДОБУВАННЯ ЗВАЛИЩНОГО ГАЗУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 20-23, Лис 2010.
Номер
Розділ
Екологія та екологічна кібернетика

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)