ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МАРКЕТИНГОВОГО ВІДДІЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

  • Ю. В. Мокіна Вінницький національний технічний університет
  • О. С. Лецька Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: організація маркетингу, маркетинговий відділ, організаційна структура, параметри вибору, споживчий маркетинг, промисловий маркетинг, промислове підприємство

Анотація

Розглянуто та проаналізовано основні види організаційних структур маркетингового відділу підприємства. Виділено основні принципи побудови маркетингової відділу та сформульовано вихідні параметри для вибору оптимальної організаційної структури відділу маркетингу на промисловому підприємстві.

Біографії авторів

Ю. В. Мокіна, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці
О. С. Лецька, Вінницький національний технічний університет
студентка Інституту менеджменту

Посилання

1. Павленко А. Ф. Маркетинг : підруч. / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. — К. : КНЕУ, 2003. — 246 с.
2. Вачевський М. В. Промисловий маркетинг. Основи теорії та практики : навч. посіб. / [М. В. Вачевський та ін.] — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 256 с.
3. Тєлєтов О. С. Маркетинг у промисловості : підруч. / О. С. Тєлєтов. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 248 с.
4. Шумейко В. Організаційні структури управління маркетингом на виробничих підприємствах / В. Шумейко // Мар-кетинг в Україні. — 2009. — № 1. — С. 46—49.
Переглядів анотації: 46 Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Ю. В. Мокіна і О. С. Лецька, ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МАРКЕТИНГОВОГО ВІДДІЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 68-70, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)