МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НЕЧІТКОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАДХОДЖЕННЯ ДО УНІВЕРСИТЕТУ КОШТІВ ВІД ВІТЧИЗНЯНИХ СТУДЕНТІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА КОНТРАКТОМ

  • Ю. В. Мокіна Вінницький національний технічний університет
  • Н. С. Гончарук Вінницький національний технічний університет
  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет

Анотація

Згідно з визначеними раніше структурами моделей процесу надходження до університету коштів за надання платних освітніх послуг вітчизняним студентам, що навчаються за контра-ктом, синтезовано математичні моделі нечіткого управління цим процесом.

Біографії авторів

Ю. В. Мокіна, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці
Н. С. Гончарук, Вінницький національний технічний університет
аспірантка
Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет
професор кафедри відновлюваної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Посилання

1. Мокін Б. І. Ієрархія факторів, що забезпечують надходження до вищих навчальних закладів позабюджетних кош-
тів та узагальнені моделі їх взаємодії / Б. І. Мокін, Ю. В. Мокіна, Н. С. Гончарук // Вісник Вінницького політехнічного
інституту. — 2012. — № 3. — С. 75—84.
2. Мокін Б. І. Прогнозування надходження до вищого навчального закладу коштів за надання дозволених платних
послуг на основі моделей авторегресії-проінтегрованого ковзного середнього / Б. І. Мокін, Ю. В. Мокіна, Н. С. Гончарук
// Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 4. — С. 24—32.
3. Мокіна Ю. В. Структури моделей, придатних для управління процесом надходження до університету коштів за
надання платних освітніх послуг вітчизняним студентам, що навчаються за контрактом / Ю. В. Мокіна, Н. С. Гончарук,
Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 6. — С. 75—84.
4. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений / Л. Заде ;
пер. с англ. — М. : Мир, 1976. — 167 с.
5. Митюшкин Ю. И. Soft Computing: идентификация закономерностей нечеткими базами знаний / Ю. И. Митюшкин,
Б. И. Мокин, А. П. Ротштейн. — Винница : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. — 145 с.
6. Штовба C. Д. Проектирование нечетких систем средствами MatLab / С. Д. Штовба. — М. : Горячая линия—
Телеком, 2007. — 288 с.
Переглядів анотації: 292 Завантажень PDF: 103
Як цитувати
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 3 > >>