МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКОЇ БАЗИ ЗНАНЬ З НЕЧІТКИМИ РЕГРЕСІЙНИМИ РІВНЯННЯМИ

Автор(и)

  • С. Д. Штовба Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

нечітка база знань, нечітка регресія, нечітке виведення, навчання

Анотація

Запропоновано нову структуру нечіткої бази знань, в якій антецеденти задаються нечіткими термами, а консеквенти – лінійними залежностями «входи – вихід» з нечіткими коефіцієнтами. Запропоновано алгоритм логічного виведення по цій базі знань для випадку чітких та нечітких вхідних даних. На основі теорії нечіткої ідентифікації сформульовано математичну постановку задачі навчання запропонованої бази знань за експериментальними даними.

Біографія автора

С. Д. Штовба, Вінницький національний технічний університет

професор кафедри комп’ютерних систем управління

Посилання

1. Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB / С. Д. Штовба. — М. : Горячая линия — Телеком, 2007. — 288 с.
2. Precup R. A Survey on Industrial Applications of Fuzzy Control / R. Precup, H. Hellendoorn // Computers in Industry. — 2011. — Vol. 62, № 3. — P. 213—226.
3. Wong B. A Survey of the Application of Fuzzy Set Theory in Production and Operations Management: 1998—2009 /
B. Wong, V. Lai // International Journal of Production Economics. — 2011. — Vol. 129, № 1. — P. 157—168.
4. Заде Л. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений / Л. Заде // Математика сегодня. — М. : Знание, 1974. — С. 5—49.
5. Takagi T. Fuzzy Identification of Systems and Its Applications to Modeling and Control / T. Takagi , M. Sugeno // IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics. — 1985. Vol. 15, № 1. — P. 116—132.
6. Штовба С. Д. Ідентифікація залежностей нечіткою базою знань з нечіткими регресійними рівняннями /
С. Д. Штовба // Системний аналіз та інформаційні технології : X міжнар. НТК., 20—24 травня 2008 р. : матер. конф. — К., 2008. — 273 с.
7. Ротштейн А. П. Моделирование надежности человека-оператора с помощью нечеткой базы знаний Сугено /
А. П. Ротштейн, С. Д. Штовба // Автоматика и телемеханика. — 2009. — № 1. — С. 180—187.
8. Ротштейн А. П. Идентификация нелинейной зависимости нечеткой базой знаний с нечеткой обучающей выборкой / А. П. Ротштейн, С. Д. Штовба // Кибернетика и системный анализ. — 2006. — № 2. — C. 17—24.
9. Штовба С. Д. Обеспечение точности и прозрачности нечеткой модели Мамдани при обучении по экспериментальным данным / С. Д. Штовба // Проблемы управления и информатики. — 2007. — № 4. — С. 102—114.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 54

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
С. Д. Штовба, «МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКОЇ БАЗИ ЗНАНЬ З НЕЧІТКИМИ РЕГРЕСІЙНИМИ РІВНЯННЯМИ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 195–199, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>