АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

  • В. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • С. В. Бевз Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Бурка Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: автоматизована інформаційна система, підтримка прийняття рішень, неперервна підготовка наукових кадрів, інформаційна модель, математична модель, структурно-функціональна модель, моніторинг, аналіз та обробка даних, навчально-науковий рівень підготовки, магістерська підготовка

Анотація

Побудовано структурно-функціональні, математичні та інформаційні моделі ідентифікації узагальнених критеріїв оцінювання навчально-наукової діяльності студентів для інформаційної підтримки прийняття рішень в процесі реалізації неперервної підготовки науковців. Запропоновано інформаційну модель визначення навчально-наукового рівня студентів, розроблено автоматизовану систему моніторингу, аналізу та обробки даних, що характеризують відповідний рівень підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

Біографії авторів

В. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри моделювання та моніторингу складних систем, директор Інституту магістратури, аспірантури та докторантури
С. В. Бевз, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри електричних станцій та систем
О. В. Бурка, Вінницький національний технічний університет
студентка Інституту магістратури, аспірантури та докторантури

Посилання

1. Автоматизація вищих навчальних закладів // ОТС. — К.: ОТС. — Режим доступу [електронний ресурс]:
http://www.otc.com.ua/files/ OTC_automation_VUZ.pdf
2. Поляков Дмитрий Владимирович Интегрированная система управления учебным процессом в вузе [Електронний ресурс] // НОУ Академия управления ТИСБИ, г. Казань. — Режим доступу: http://www.ict.edu.ru/vconf/ files/ 10261.doc.
3. PayDox для крупных предприятий. Построение территориально распределенной системы электронного докумен-тооборота для крупных холдинговых и многофилиальных структур [Электронний ресурс] / Paybot LLC. — 2010. — Режим доступа : http://www.paydox.ru/Help/DoTour.asp?do= tour&page =29&l=3.
4. Старостин Е. Н. Опыт создания крупных территориально-распределенных систем управления документами на платформе OPTIMA-Workflow. [Электронний ресурс] // Инфодокум-2009 : матер. конф. — 2009. — Режим доступа : http://www.optima-workflow.ru/Documents/GDDMS.pdf. — 20 с.
5. Мокін Б. І. Узагальнені математичні моделі блоків п'ятого рівня ієрархії, які замикають університетську синерге-тичну систему / Б. І. Мокін, А. В. Писклярова, Ю. В. Мокіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — № 6. — С. 101—113.
6. Положення про порядок підготовки магістрів у Вінницькому національному технічному університеті / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, В. Б. Мокін, С. В. Бевз. — 6-те вид. — Вінниця : ВНТУ, 2006. — 75 с.
7. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук [та ін.] ; за ред. В. Г Кременя. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2004. — 384с. — ISBN 966-692-484-6.
8. Метод варіантного аналізу успішності магістрантів / С. В. Бевз, В. В. Войтко, С. М. Бурбело [та ін.] // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, 2007, № 2(9). — С. 203—208.
9. Бевз С. В. Метод багатокритеріального аналізу об’єктів за умов кількісно-якісної множини критеріїв оцінювання / С. В. Бевз, О. В. Романюк, В. В. Войтко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2007. — № 1. — С. 89 —92.
10. Мокін В. Б. Розробка та ідентифікація інформаційної моделі наукового рівня магістерських дисертацій /
В. Б. Мокін, С. В. Бевз, С. М. Бурбело [та ін.] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — Вінниця. — № 5. — 2009. — С. 70—78.
11. Бевз С. В. Процеси автоматизації інформаційних потоків у системах керування документами / С. В. Бевз, В. В. Войтко, В. В. Міщенко [та ін.] // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2007. — № 1(8). — С. 148—152.
12. Бевз С. В. Комбінований метод пошуку оптимальних рішень з використанням засобів теорії графів / С. В. Бевз,
В. В. Войтко, С. М. Бурбело, О. В. Гавенко // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2008. — № 2(16). — С. 67—70.
Переглядів анотації: 183 Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. Б. Мокін, С. В. Бевз, і О. В. Бурка, АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 177-184, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>