ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ ВИМІРНИКІВ

  • В. В. Зянько Вінницький національний технічний університет
  • В. Г. Фурик Вінницький національний технічний університет
  • Т. В. Дремлюга Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Зянько Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: грошовий потік, кредитоспроможність позичальника, фінансовий стан підприємства

Анотація

Аналізуючи грошові потоки та застосовуючи рейтингові оцінки, досліджено особливості, механізм і переваги впровадження методики визначення кредитоспроможності підприємств.

Біографії авторів

В. В. Зянько, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри кафедри фінансів і кредиту

В. Г. Фурик, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри кафедри фінансів і кредиту
Т. В. Дремлюга, Вінницький національний технічний університет
студент Інституту менеджменту
В. В. Зянько, Вінницький національний технічний університет
студент Інституту менеджменту

Посилання

1. Фінансові результати діяльності банків України станом на 01.01.2009 р. // Вісник НБУ. — 2009. — № 3. — С. 66—71.
2. Фінансові результати діяльності банків України станом на 01.07.2009 р. // Вісник НБУ. — 2009. — № 9. — С. 66—71.
3. Прядко В. В. Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи / В. В. Прядко, Н. С. Осгаревська. // Фінанси України. — 2009. — № 11. — С. 75.
4. Білик М. Д. Фінансовий аналіз : навч. посіб. 2-ге вид., без змін / М. Д. Білик, О. В. Павловські, Н. М. Притуляк,
Н. Ю. Невмертицька. — К. : КНЕУ, 2007. — 592 с.
5. Національні стандарти бухгалтерського обліку (НСБО–4). — К. : Консалт, 2000.
6. Лігоненко Л. О. Управління грошовими потоками : навч. посіб. / Л. О. Лігоненко, Г. В. Ситник. — К. : КНТЕУ, 2005. — 255 с.
7. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. / Г. І. Філіна. — К. : ЦУЛ, 2007. — 320 с.
8. Руденко Л. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства : підруч. / Л. Руденко. — К. : ЦУВ, 2003. — 616 с.
9. Фурик В. Г Дослідження застосування рейтингових вимірників банківських установ в умовах розробки моделі кредитоспроможності підприємств із використанням економіко-математичних методів / В. Г. Фурик, А. В. Посесор,
О. В. Тептя // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2005. — № 2. — С. 40 — 47.
Переглядів анотації: 63 Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. В. Зянько, В. Г. Фурик, Т. В. Дремлюга, і В. В. Зянько, ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ ВИМІРНИКІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 34-41, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка, менеджмент та екологія

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)