РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор(и)

  • В. В. Зянько Вінницький національний технічний університет
  • А. О. Тесьолкіна Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

управління, внутрішній контроль, резерви, управлінське рішення

Анотація

Досліджено сутність внутрішнього контролю та обґрунтовано необхідність його здійснення в процесі управління підприємством. Визначено  основні фактори, які впливають на ефективність здійснення внутрішнього контролю. Запропоновано заходи щодо покращення ведення управлінської діяльності за допомогою внутрішнього контролю.

Біографії авторів

В. В. Зянько, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів

А. О. Тесьолкіна, Вінницький національний технічний університет

студентка факультету менеджменту

Посилання

1. Андреєв В. Д. Практический аудит : справ. пос. / В. Д. Андреев. — М. : Економика, 1994 — 366 с.
2. Загородній А. Г. Облік і аудит : термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г.О Партин. — Львів : Центр Європи, 2002. — 671 с.
3. Бутинець Т. А. Внутрішній контроль: суть і зміст // Вісник Житомирського державного технологічного університету. — Серія «Економічні науки» / Т. А. Бутинець. — Житомир, 2008. — № 2 (44). — 31—42 с.
4. Корінько М. Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, мето-дологія, організація : моногр. / М. Д. Корінько. — К. : Інформат.–аналіт. агентство, 2007. — 429 с.
5. Калюга Є. В. Система внутрішньогосподарського контролю та удосконалення її ефективності на підприємствах / Є. В. Калюга // Вісник податкової служби України. — 2001. — № 33. — 357—359 с.
6. Яценко В. М. Внутрішній контроль на підприємствах України: проблеми розвитку та шляхи їх вирішення // Вісник Черкаського державного технологічного університету. — Серія «Економічні науки» / В. М. Яценко. — Черкаси, 2012. —
№ 22. — 3—7 с .
7. Кузик Н. П. Внутрішній контроль як основа ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств /
Н. П. Кузик, О. А. Боярова // Науковий вісник НУБіП України. — 2010. — № 153. — С. 153—157.
8. Алборов P. A. Аудит в организациях промышленности, торговли, АПК / Р. А. Алборов. — М. : Дело и сервис, 1998. — 464 с.
9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. № 996–XIV : [Еле-ктронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996–14/.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 281

Опубліковано

2016-03-16

Як цитувати

[1]
В. В. Зянько і А. О. Тесьолкіна, «РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 39–43, Берез. 2016.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>