СУТНІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • В. В. Зянько Вінницький національний технічний університет
  • Н. Л. Стасюк Вінницький національний технічний університет
  • Сіньїн Дун Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

венчурний фонд, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, мале підприємство, фінансове забезпечення, фінансування

Анотація

Досліджено зміст механізму фінансового забезпечення інноваційної діяльності, охарактеризовано основні його складові частини, проаналізовано джерела фінансування інноваційного розвитку малих підприємств в Україні, обґрунтовано напрями підвищення ефективності фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних малих підприємств.

Біографії авторів

В. В. Зянько, Вінницький національний технічний університет

д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів

Н. Л. Стасюк, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів

Сіньїн Дун, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри фінансів

Посилання

1. Варналій З. С. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення : моногр. / З. C. Варналій, О. П Гармашова. — К. : Знання України, 2013. — 387 с.
2. Зянько В. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України : моногр. / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянько — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2015. — 172 с.
3. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : навч. посіб. / В. М. Опарін. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : КНЕУ, 2002. — 240 с.
4. Фінанси : підруч. / за ред. С. І. Юрій, В. М. Федосова. — К. : Знания, 2008. — 611 с.
5. Возняк Г. В. Інноваційна діяльність промислових підприємств та способи її фінансування в Україні : моногр. /
Г. В. Возняк, А. Я. Кузнєцова. — К. : УБС НБУ, 2007. — 183 с.
6. Лагутіна К. Фінансовий механізм інноваційної діяльності у корпоративному секторі економіки України / К. Лагутіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ : ВПЦ «Київський університет». — Вип. 112. — 2009. — С. 27—29.
7. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. — Автореф. дис. д-ра екон. наук 08.04.01. / М. І. Крупка ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2002. — 26 с.
8. Комеліна О. В. Науково-методологічні основи формування інноваційно-інвестиційного механізму соціально-економічного розвитку регіонів України. — Автореф. дис. д-ра екон. наук 08.00.05 / О. В. Комеліна ; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Міністерства освіти і науки У країни. — Полтава — 2010. — 43 с.
9. Зянько В. В. Суперечності розвитку інноваційного підприємництва в Україні та його фінансове забезпечення /
В. В. Зянько // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. матер. XІ Міжн. наук.-практ. конф., 30—31жовтня 2014р. / КНУ імені Тараса Шевченка. — К., 2014. — С. 26—29.
10. UNCTAD. World Investment Report 1999: foreign direct investment and the challenge of development. New York and Geneva: United Nations, 2000. — Р. 15.
11. Череп А. В. Фактори інноваційного розвитку підприємств України / А. В. Череп, З. П. Урусова, А. А. Урусов // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. — Серія «Економічні науки». — 2014. — № 3. — С. 84—89.
12. Келле В. Государство в сфере инноваций / В. Келле // Свободная мысль — XXI. — 2002. — № 9. — С. 43—55.
13. Дагаев А. Механизмы венчурного (рискового) финансирования: мировой опыт и перспективы развития в России [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.innovation.ru.
14. Стан і формування наукової сфери. Комітетські слухання [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nas.gov.ua / tradeunion / news / Documents.
15. Слухання у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти 13 березня 2013 р. : «Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www. kno.rada.gov.ua/komosviti.
16. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік». — Режим доступу : http://rada.gov.ua/.
17. Денисенко О. П. Державна політика розвитку венчурного інвестування: зарубіжний досвід / О. П. Денисенко // Науковий вісник Академії муніципального управління. — Серія «Управління». — Київ, 2011. — № 2.
18. Семенцева Г. Формы финансирования малого инновационного бизнеса в США и Западной Европе / Г. Семенцева // Российский экономический журнал. — 1997. — № 5—6.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 357

Опубліковано

2015-12-18

Як цитувати

[1]
В. В. Зянько, Н. Л. Стасюк, і С. Дун, «СУТНІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 57–62, Груд. 2015.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>