МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО — КАТАЛІЗАТОР ІННОВА-ЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • В. В. Зянько Вінницький національний технічний університет
  • С. В. Крива Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

інновації, мале підприємство, державна підтримка, банківське кредитування

Анотація

Досліджено проблеми здійснення інноваційної діяльності малими підприємствами. Обґрунтовано необхідність використання державної фінансової підтримки інноваційної діяльності малих підприємств та заропоновано основні заходи, які сприятимуть інноваційному розвитку малого підприємництва.

Біографії авторів

В. В. Зянько, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри фінансів та кредиту

С. В. Крива, Вінницький національний технічний університет

пошукач кафедри фінансів та кредиту

Посилання

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40—IV від 4 липня 2002 року. — Режим доступу : http//www.zakon.rada.gov.ua
2. Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» № 433 від 16 січня 2003 року. — Режим доступу : http ://www.zakon.rada.gov.ua
3. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 18 вересня 2008 року № 523—VI. — Режим доступу : http // www.zakon.rada.gov.ua
4. Постанова Верховної Ради України «Про концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України» № 916—XIV від 13 липня 1999 року, інформаційна база даних законопроектів України на офіційному вебсайті ВР : — Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua
5 Бражко О. В. Становлення малого підприємництва як провідника інноваційного продукту / О. В. Бражко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2007. — № 2. — С. 39—42. — ISSN 1814-1161.
6. Бузько І. Р. Дослідження зарубіжного досвіду організації інноваційної діяльності малих підприємств / І. Р. Бузько., Шайдеров В. О. // Прометей. — 2006. — № 3 (21). — С. 31—35. — ISBN 966-574-853-6.
7. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. – 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Знання КОО, 2005. — 302 с. — ISBN: 966-620-235-2.
8. Василенко О. В., Шматько В. Г. Інноваційний менеджмент / О. В. Василенко. — К. : ЦУЛ, 2003. — 440 с.
— ISBN: 966-364-139-8.
9. Гриньов А. В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства / А. В. Гриньов // Проблеми науки. — 2007. — № 12. — С. 12—17.
10. Дагаев А. Рычаги инновационного роста / А. Дагаев // Проблемы теории и практики управления. — 2004. — № 5. —
С. 70—76. — ISSN 0234-4505.
11. Збарський В. К. Методологічні підходи щодо понятійного апарату «малі форми господарювання» / В. К. Збарський // Агроінком. — 2005. — № 3—4. — С. 56—62.
12. Зятковський І. В. Державна підтримка інноваційної діяльності промислових підприємств: організаційні та фінансові аспекти / І. В. Зятковський // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № 6. — С. 73—81. — ISSN 1993-6788.
13. Менеджмент малого бизнеса: учеб. ; под ред. проф. М. Максимцова и проф. В. Горфинкеля. — М. : Вузовский ученик, 2007. — 269 с. — ISBN 978-5-9558-0016-5.
14. Михайловська О. В. Світовий досвід державної підтримки інноваційних процесів / О. В. Михайловська // Акутальні проблеми економіки. — 2005. — № 11. — С. 101—109. — ISSN 1993-6788.
15. Сизоненко В. О. Роль фінансової політики у розв'язанні суперечностей становлення національної інноваційної системи / В. О. Сизоненко, Г. М. Сербина // Формування ринкових відносин в Україні. — 2006. — № 2. — С. 35—39.
16. Скора К. Ю. Джерела фінансування мало¬го підприємництва в Україні / К. Ю. Скора // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2007. — № 2. — С. 326—330.
17. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика: досвід ЄС та його адаптація до умов України: зб. наук. праць. — Л. : 2003. — Вип. 5. — Ч. І. — 458 с. — ISBN 966-574-491-7.
18. Статистичний щорічник України за 2007 рік. Державний комітет статистики України. — К. : Консультант, 2008. — 576 с. — ISBN 966-8459-06.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 133

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
В. В. Зянько і С. В. Крива, «МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО — КАТАЛІЗАТОР ІННОВА-ЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 10–16, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>