ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ І ПАРАМЕТРИ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ УЗАГАЛЬНЕНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІММІТАНСУ

  • Л. Б. Ліщинська Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного уні-верситету
Ключові слова: багатопараметричний узагальнений перетворювач іммітансу, перетворений іммітанс, перетворюючий іммітанс

Анотація

Наведено визначення багатопараметричного УПІN та розроблено його класифікацію, визначено систему основних параметрів багатопараметричних УПІN.

Біографія автора

Л. Б. Ліщинська, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного уні-верситету
доцент кафедри інформаційних систем

Посилання

1. Беринг Ф. Отрицательное сопротивление в электронных схемах / Ф. Бенинг. — М. : Сов. радио, 1975. — 288 с.
2. Leisfso C. A fully integrated active inductor with independent voltage tunable inductance and series-loss resistance /
C. Leisfso, M. Haslett // IEE Transactions on Microwave. Theory and Techniques. — 2001. — Vol. 49, No 4. — Р. 671—676.
3. Redoute J. M. Active inductor / J. M. Redoute, J. Sevenhans, J. Hathilda // United State Patent Application. — 2004. —
№ 20040212462.
4. Филинюк М. А. Активные СВЧ фильтры на транзисторах / М. А. Филинюк. — М. : Радио и связь, — 1987. — 112 с.
5. Філинюк М. А. Інформаційні пристрої на основі потенційно-нестійких багато електродних напівпровідникових структур Шотткі : моног. / М. А. Філинюк, О. М. Куземко, Л. Б. Ліщинська. — Вінниця : ВНТУ, — 2009. — 274 с.
6. Філинюк М. А. Основи негатроніки. Т. 1. Теоретичні і фізичні основи негатроніки / М. А. Філинюк. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. — 456 с.
7. Сигорский В. П. Алгоритмы анализа электронных схем / В. П. Сигорский, А. И. Петренко. — М. : Сов. радио. — 1976. — 608 с.
Переглядів анотації: 105 Завантажень PDF: 103
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.