МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕНОСТІ КОМПОСТУВАННЯ ЯК МЕТОДУ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

Автор(и)

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет
  • Л. Л. Березюк Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту

Ключові слова:

математичне моделювання, планування експерименту, комплекс машин та обладнання, компостування, тверді побутові відходи

Анотація

Виявлено параметри, від яких залежить поширеність компостування як методу поводження з твердими побутовими відходами в різних країнах. Розроблено математичну модель поширеності компостування твердих побутових відходів.

Біографії авторів

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Л. Л. Березюк, Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту

викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

Посилання

1. Березюк О. В. Математичне моделювання прогнозування об’ємів утворення твердих побутових відходів та площ полігонів і сміттєзвалищ в Україні / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві : наук.-техн. зб. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. —№ 2 (7). — С. 88—91.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами» [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/265-2004-%D0%BF.
3. Орлова Т. А. Экологическая оценка земельных участков, занятых объектами обращения с отходами / Т. А. Орлова // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. — К. : КНУБА. — 2006. — Вип. 25. — С. 167—181.
4. Масленников А. Ю. Характеристика твердых бытовых отходов [Электронный ресурс] / А. Ю. Масленников // От-раслевой портал. Вторичное сырье. — Режим доступа : http://www.recyclers.ru.
5. Березюк О. В. Визначення регресійної залежності необхідної площі під обладнання для компостування твердих побутових відходів від його продуктивності / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Инновационное развитие территорий: матер. 2-й Междунар. науч.-практ. конф. (25—27 февраля 2014 г.) ; Отв. за вып. Е. В. Белановская. — Череповец : ЧГУ, 2014. — С. 55—58.
6. Microbial disinfection capacity of municipal solid waste (MSW) composting / I. Deportes, J.-L. Benoit-Guyod, D. Zmirou, M.-C. Bouvier // Journal of Applied Microbiology. — 1998. — № 85. — P. 238—246.
7. Березюк О. В. Моделювання динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час лі-тнього компостування / О. В. Березюк, С. М. Горбатюк, Л. Л. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2013. — № 4. — С. 17—20.
8. Моделювання динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час весняного компо-стування / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, Л. Л. Березюк, І. В. Віштак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2015. — № 1. — С. 29—33.
9. Крейндлин Л. М. Опыт некоторых стран в компостировании бытовых отходов / Л. М. Крейндлин // Проблемы ок-ружающей среды и природных ресурсов. — 1989. — № 2. — С. 51—56.
10. U.S. Patent 4050917, C 05 F 11/08. Process of conversion of solid waste into workable material with predetermined char-acteristics and/or into fertilizers or soil improving agents / Stephen Varro — 609697; Filed 02.09.1975. Received 27.09.1977.
11. Березюк О. В. Визначення параметрів впливу на шляхи поведінки з твердими побутовими відходами / О. В. Бере-зюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві : наук.-техн. зб. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. —№ 2 (10). — С. 64—66.
12. Березюк О. В. Комп’ютерна програма «Планування експерименту» («PlanExp») / Свідоцтво про реєстрацію ав-торського права на твір № 46876 ; власник свідоцтва О. В. Березюк. — К. : Державна служба інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації : 21.12.2012.
13. Филиппов А. Закономерности солнечной энергии [Электронный ресурс] / А. Филиппов // Энергетика будущего : сб. матер. конф. (21—22 апреля 2010 г.) — 2010. — № 24. — С. 1—3. — Режим доступа : http://www.russianscientist.org/files/Conference/2010/Philippov_Sun_Energy.pdf.
14. Березюк О. В. Определение регрессии коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов от высоты полигона на основе компьютерной программы «RegAnaliz» / О. В. Березюк // Автоматизированные технологии и производства. — 2015. — № 2 (8). — С. 43—45.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 143

Опубліковано

2016-03-16

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк і Л. Л. Березюк, «МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕНОСТІ КОМПОСТУВАННЯ ЯК МЕТОДУ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 33–38, Берез. 2016.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>