МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СТАНУ СУСПІЛЬСТВА

  • О. О. Войцеховська Вінницький національний технічний університет
  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Д. О. Шалагай Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: інтелект суспільства, критичний аналіз відомої математичної моделі оцінки інтелекту суспільства, нова математична модель оцінки інтелекту суспільства

Анотація

В результаті критичного аналізу математичної моделі інтелектуального стану суспільства, запропонованої Людмилою Прісняковою в її російськомовній монографії «Системный анализ поведения личности», опублікованій у 2007 році, з’ясовано, що ця математична модель є хибною, оскільки вона створена з використанням неправильно складеної балансної передумови, і доведено, що її використання приводить до хибного оцінювання інтелекту суспільства. Показано, що функція приросту інтелекту суспільства, яка не містить у своїй структурі відрізок часу, за який оцінюється цей приріст, не може давати коректну оцінку приросту інтелекту суспільства. З використанням правильно виписаного рівняння балансу, в якому враховано і відрізок часу, протягом якого зберігається цей баланс, запропонована нова математична модель інтелектуального стану суспільства з прив’язкою до введених Л. Прісняковою змінних і параметрів, завдяки чому є можливість зіставляти між собою результати, отримані з використанням обох моделей, і доводити хибність оцінок, що визначаються з використанням математичної моделі Л. Пріснякової.

Доведено, що функція приросту відносного інтелекту суспільства, аргументом якої є відносна кількість членів суспільства, що вносять вклад в цей приріст, не може мати екстремумів в області значень, допустимої для цього аргументу, наявність яких має місце в разі використання математичної моделі, створеної Людмилою Прісняковою, але існування яких входить в протиріччя з логікою приросту інтелекту суспільства, в якому спостерігається приріст кількості його членів, що вносять свій вклад в цей приріст. Визначено, як впливають на приріст інтелекту суспільства зміни в кількості викладачів і наставників, а також в параметрах, що характеризують науковий та викладацький професіоналізм викладачів і наставників та корупційну складову, що супроводжує навчальний процес.

Біографії авторів

О. О. Войцеховська, Вінницький національний технічний університет

аспірантка, асистент кафедри системного аналізу, комп’ю тер ного моніторингу та інженерної графіки

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет

академік НАПН України, д-р техн. наук, професор, професор кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті; професор кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

Д. О. Шалагай, Вінницький національний технічний університет

студент факультету електроенергетики та електромеханіки

Посилання

Л. М. Приснякова, Системный анализ поведения личности, монография. Днепропетровск, Украина: издатель Овсянников Ю. С., 2007, 218 с.

В. Ф. Прісняков, Виклики сучасності. Математичні моделі. Оптимальні вирішення. Дніпропетровськ, Украина, 2007, 211 с.

T. Poston, and I. Stewart, Catastrophe Theory and its Applications. PITMAN. London – San Francisco – Melbourne, 1978, 608 p.

Дж. Касти, Большие системы. Связность, сложность и катастрофы. Пер. с англ. Москва: Мир, 1982, 216 с.

В. И. Арнольд, Теория катастроф. Москва: Наука, 1990, 128 с.

И. Н. Бронштейн, и А. К. Семендяев, Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. Москва: Наука, 1967, 608 с.

Переглядів анотації: 258 Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2019-10-31
Як цитувати
[1]
О. Войцеховська, Б. Мокін, і Д. Шалагай, МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СТАНУ СУСПІЛЬСТВА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 35-41, Жов 2019.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

<< < 1 2 3 > >>