ДИНАМІКА ПОШИРЕНОСТІ МЕТОДІВ СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет
  • М. С. Лемешев Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-160-1-6-10

Ключові слова:

динаміка, статистичні дані, поширеність, спалювання, тверді побутові відходи, регресійний аналіз

Анотація

З метою вирішення проблеми твердих побутових відходів у розвинутих країнах поширене їхнє спалювання на сміттєспалювальних заводах. Тому визначення регресійної залежності, що описує динамiку поширеності методів спалювання твердих побутових відходів в Україні для вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами, є актуальною науково-технічною задачею. Метою дослідження є визначення за допомогою регресійного аналізу залежностей, які описують динамiку поширеності методів спалювання твердих побутових відходів в Україні для вирішення проблеми поводження з ТПВ. Під час дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей з вибором адекватнішого виду функції з 16 найпоширеніших варіантів за критерієм максимального коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівняння регресії здійснювалось методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватні регресійні залежності, що описують динаміку поширеності методів спалювання твердих побутових відходів в Україні. Побудовано графічну залежність, що описує динаміку поширеності методів спалювання твердих побутових відходів в Україні, та дозволяє наочно проілюструвати цю динаміку, показати достатню збіжність теоретичних та фактичних результатів. Встановлено, що в Україні протягом 2012—2019 рр. поширеність спалювання твердих побутових відходів з метою отримання енергії зростала за гіперболічно-експоненціальною залежністю, а поширеність спалювання твердих побутових відходів без отримання енергії — спадала за експоненціально-гіперболічною залежністю. Спрогнозовано, що в Україні в 2031 році серед методів спалювання ТПВ поширеність спалювання з метою отримання енергії за відповідних умов може скласти 99,66 %, а без отримання енергії — 0,34 %.

Біографії авторів

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

М. С. Лемешев, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

Посилання

В. И. Колесников, К. Ш. Казеев, и В. Ф. Вальков, «Влияние загрязнения тяжелыми металлами на эколого-биологические свойства чернозема обыкновенного,» Экология, № 3, с. 193-201, 2000.

В. П. Ковальський, і О. С. Сідлак, «Використання золи виносу ТЕС у будівельних матеріалах,» Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві, № 1 (16), с. 35-40, 2014.

В. В. Попович, О. В. Придатко, М. І. Сичевський, Н. П. Попович, і М. А. Панасюк, «Ефективність експлуатації сміттєвозів у середовищі "місто–сміттєзвалище",» Науковий вісник НЛТУ України, т. 27, № 10, с. 111-116, 2017.

В. П. Ковальський, і А. В. Бондарь, «Шламозолокарбонатий прес-бетон на основі відходів промисловості,» на XХІV Міжнар. наук.-практ. конф. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я, Харків, 2015, с. 209.

О. А. Сагдєєва, Г. В. Крусір, і А. Л. Цикало, «Оцінка рівня екологічної небезпеки звалищ твердих муніципальних відходів,» Екологічна безпека, № 1, с. 75-83, 2018.

В. І. Савуляк, і О. В. Березюк, Технічне забезпечення збирання, перевезення та підготовки до переробки твердих побутових відходів, моногр., Вінниця: ВНТУ, 2006, 217 с.

O. Bereziuk, M. Lemeshev, V. Bogachuk, W. Wójcik, K. Nurseitova, and A. Bugubayeva, “Ultrasonic microcontroller device for distance measuring between dustcart and container of municipal solid wastes,” Przeglad Elektrotechniczny, no. 4, p. 146-150, 2019. http://dx.doi.org/10.15199/48.2019.04.26 .

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (2018). Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2018 рік. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-v-ukrayini-za-2018-rik/ .

Т. А. Орлова, «Экологическая оценка земельных участков, занятых объектами обращения с отходами,» Містобудування та територіальне планування, наук.-техн. зб., вип. 25, с. 167-181, 2006.

О. В. Березюк, В. О. Краєвський, і Л. Л. Березюк, «Динаміка поширеності методів поводження з твердими побутовими відходами в ЄС,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 104-109, 2020.

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-148-1-104-109 .

В. К. Рижий, Т. І. Римар, і І. Л. Тимофєєв, «Утилізація твердих побутових відходів на наявних комунальних ТЕЦ,» Вісник Національного університету «Львівська політехніка», № 712: Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація, с. 17-22, 2011.

О. В. Березюк, «Визначення параметрів впливу на шляхи поведінки з твердими побутовими відходами,» Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві, наук.-техн. зб., № 2 (10), с. 64-66, 2011.

C. Z. Sánchez, P. Gauthier-Maradei, and H. H. Escalante, “Effect of particle size and humidity on sugarcane bagasse combustion in a fixed bed furnace,” Revista ION, vol. 26, no. 2, p. 73-85, 2013.

О. І. Сігал, та ін., «Дослідження кількості теплоти, що виділяється при спалюванні змішаних твердих побутових відходів м. Києва,» Промышленная теплотехника, т. 39, № 3, с. 78-84, 2017.

О. В. Березюк, «Експериментальне дослідження процесів зневоднення твердих побутових відходів шнековим пресом,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 18-24, 2018. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2018-140-5-18-24.

O. V. Bereziuk, M. S. Lemeshev, V. V. Bohachuk, and M. Duk, “Means for measuring relative humidity of municipal solid wastes based on the microcontroller Arduino UNO R3”, Proc. SPIE, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2018, vol. 10808, no. 108083G, 2018. https://doi.org/10.1117/12.2501557.

О. В. Березюк, «Гідропривід зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі,» Патент України B65F 3/00. № 109036 МПК(2016.01), 10.08.2016.

D. Shin, and S. Choi, “The Combustion of Simulated Waste Particles in a Fixed Bed,” Combustion and Flame, vol. 121, pp. 167-180, 2000.

О. В. Березюк, «Експериментальне дослідження процесу подрібнення твердих побутових відходів під час зневоднення шнековим пресом,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, С. 75-80, 2019.

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2019-146-5-75-80 .

О. В. Березюк, і М. С. Лемешев, «Поширеність спалювання твердих побутових відходів з утилізацією енергії,» Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві, наук.-техн. зб., № 2 (23), с. 128-132, 2017.

Рахункова палата (2017, Жовт. 26. Звіт про результати аудиту впровадження системи поводження з побутовими відходами та ефективності використання коштів державного бюджету у цій сфері. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2017/22-1_2017/Zvit_22-1_2017.pdf .

В. М. Михалевич, О. І. Шевчук, і Н. Л. Буга, «Математичні системи комп’ютерної алгебри як засіб підвищення ефективності і якості освітнього процесу з вищої математики,» Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, зб. наук. пр., вип. 14, с. 357-360, 2007.

О. В. Березюк, «Комп’ютерна програма "Регресійний аналіз" ("RegAnaliz"),» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49486, Київ: Державна служба інтелектуальної власності України, дата реєстрації: 03.06.2013.

О. В. Березюк, «Определение регрессии коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов от высоты полигона на основе компьютерной программы "RegAnaliz",» Автоматизированные технологии и производства, № 2 (8), с. 43-45, 2015.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 48

Опубліковано

2022-03-31

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк і М. С. Лемешев, «ДИНАМІКА ПОШИРЕНОСТІ МЕТОДІВ СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 6–10, Берез. 2022.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>