ДИНАМІКА ПОШИРЕНОСТІ ПЕРЕРОБКИ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет
  • М. С. Лемешев Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-162-3-6-10

Ключові слова:

динаміка, статистичні дані, поширеність, переробка, утилізація, тверді побутові відходи, регресійний аналіз

Анотація

Лише протягом 1995—2014 рр. поширеність переробки та утилізації твердих побутових відходів у Європейському Союзі збільшилася більше ніж удвічі. Один з пунктів Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною підтверджує актуальність дослідження системи управління твердими побутовими відходами. Тому визначення регресійної залежності, що описує динаміку поширеності переробки та утилізації твердих побутових відходів у Вінницькій області, для вирішення проблеми поводження з ТПВ є актуальною науково-технічною задачею. Метою дослідження є визначення за допомогою регресійного аналізу залежності, що характеризує динаміку поширеності переробки та утилізації твердих побутових відходів у Вінницькій області. Під час дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей з вибором найадекватнішого виду функції з 16 найпоширеніших варіантів за критерієм максимального коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівняння регресії здійснювалось методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватну регресійну залежність та побудовано графічну залежність, що описує динаміку поширеності переробки та утилізації твердих побутових відходів у Вінницькій області, та дозволяє наочно проілюструвати цю динаміку, показати достатню збіжність теоретичних та фактичних результатів. Встановлено, що протягом 2014—2020 рр. поширеність переробки та утилізації твердих побутових відходів у Вінницькій області зростала за степеневою залежністю. Спрогнозовано, що поширеність переробки та утилізації твердих побутових відходів у Вінницькій області за існуючих темпів зростання може досягти середньоєвропейського рівня 74,51 % у 2030 році.

Біографії авторів

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

М. С. Лемешев, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

Посилання

В. П. Ковальський, і О. С. Сідлак, «Використання золи виносу ТЕС у будівельних матеріалах,» Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві, № 1 (16), с. 35-40, 2014.

D. S. Buteh, I. Y. Chindo, E. O. Ekanem, and E. M. Williams, “Impact Assessment of Contamination Pattern of Solid Waste Dumpsites Soil: A Comparative Study of Bauchi Metropolis,” World Journal of Analytical Chemistry, vol. 1, no. 4, pp. 59-62, 2013.

В. В. Попович, О. В. Придатко, М. І. Сичевський, Н. П. Попович, і М. А. Панасюк, «Ефективність експлуатації сміттєвозів у середовищі "місто-сміттєзвалище",» Науковий вісник НЛТУ України, т. 27, № 10, с. 111-116, 2017.

В. П. Ковальський, і А. В. Бондарь, «Шламозолокарбонатий прес-бетон на основі відходів промисловості,» на XХІV Міжнар. наук.-практ. конф. Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я, Харків, , 2015 с. 209.

О. А. Сагдєєва, Г. В. Крусір, і А. Л. Цикало, «Оцінка рівня екологічної небезпеки звалищ твердих муніципальних відходів,» Екологічна безпека, № 1, с. 75-83, 2018.

О. В. Березюк, С. М. Горбатюк, і Л. Л. Березюк, «Моделювання динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час літнього компостування,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 17-20, 2013.

О. М. Синюк, «Наукові основи проектування обладнання для переробки полімерних відходів у вироби легкої промисловості.» дис. д-ра техн. наук, Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна, 2018, 485 с.

O. Bereziuk, M. Lemeshev, V. Bogachuk, W. Wójcik, K. Nurseitova, and A. Bugubayeva, “Ultrasonic microcontroller device for distance measuring between dustcart and container of municipal solid wastes,” Przeglad Elektrotechniczny, no. 4, pp. 146-150, 2019. http://dx.doi.org/10.15199/48.2019.04.26 .

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (2018). Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2018 рік [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-v-ukrayini-za-2018-rik/

Кабінет Міністрів України (2004, Берез. 4). Постанова № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами». Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/265-2004-%D0%BF

О. В. Березюк, В. О. Краєвський, і Л. Л. Березюк, «Динамiка поширеності методiв поводження з твердими побутовими відходами в ЄС,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 104-109, 2020. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-148-1-104-109 .

Верховна Рада України. (2015, Лист. 30). Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом та його державами-членами, з іншої сторони. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page .

Мінрегіон, Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2020 рік. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/rozdil-1-2020_oblasti.pdf .

А. Ю. Масленников, «Характеристика твердых бытовых отходов,» Отраслевой портал. Вторичное сырье. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.recyclers.ru .

Т. А. Орлова, «Экологическая оценка земельных участков, занятых объектами обращения с отходами,» Містобудування та територіальне планування, наук.-техн. збірник, вип. 25, с. 167-181, 2006.

Н. Ю. Павлюк, «Перспективи використання ТПВ для генерації теплової енергії в Україні,» на ХХVІ Міжнародній конференції «Проблеми екології і експлуатації об’єктів енергетики», 20–24 вересня 2016 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://engecology.com/wp-content/uploads/2015/08/19-pavljuk_tpv-v-teplo_odesa_2016.pdf .

US Environmental Protection Agency, Municipal solid waste in the United States: 2017 facts and figures, 2017, 168 p.

О. В. Березюк, «Визначення параметрів впливу на шляхи поведінки з твердими побутовими відходами,» Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві, наук.-техн. зб., № 2 (10), с. 64-66, 2011.

О. В. Березюк, і Л. Л. Березюк, «Моделювання поширеності компостування як методу поводження з твердими побутовими відходами,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 33-38, 2016.

О. В. Березюк, «Моделювання поширеності способів утилізації звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 65-68, 2014.

О. В. Березюк, «Дослідження динаміки поширеності методів поводження з твердими побутовими відходами в Україні,» Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 3, 2020, 6 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу до журналу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/609/572 .

О. В. Березюк, і М. С. Лемешев, «Поширеність спалювання твердих побутових відходів з утилізацією енергії,» Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві, наук.-техн. зб., № 2(23) , с. 128-132, 2017.

Вінницька обласна державна адміністрація (2018, Берез. 15), Регіональний план управління відходами Вінницької області на період до 2030 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/images/UPRTER/oholoshennia/20200715_2.pdf .

В. М. Михалевич, О. І. Шевчук, і Н. Л. Буга, «Математичні системи комп’ютерної алгебри як засіб підвищення ефективності і якості освітнього процесу з вищої математики,» Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, зб. наук. праць, вип. 14, с. 357-360, 2007.

О. В. Березюк, «Комп’ютерна програма "Регресійний аналіз" ("RegAnaliz"),» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49486. Київ: Державна служба інтелектуальної власності України, дата реєстрації: 03.06.2013.

О. В. Березюк, «Встановлення регресій параметрів захоронення відходів та потреби в ущільнювальних машинах на основі комп’ютерної програми "RegAnaliz",» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 40-45, 2014.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 14

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк і М. С. Лемешев, «ДИНАМІКА ПОШИРЕНОСТІ ПЕРЕРОБКИ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 6–10, Черв. 2022.

Номер

Розділ

Екологія та екологічна безпека

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>