КАТАЛІЗ РЕАКЦІЇ ПЕРЕЕСТЕРИФІКАЦІЇ ПРИРОДНИХ ТРИГЛІЦЕРИДІВ

Автор(и)

  • А. П. Ранський Вінницький національний технічний університет
  • О. А. Гордієнко Вінницький національний технічний університет
  • М. В. Євсєєва Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

природні тригліцериди, реакція переестерифікації, каталіз, біодизель, кавітація

Анотація

Проаналізовано теоретичні основи кислотного та лужного каталізу реакції переестерифікації при-родних тригліцеридів нижчими спиртами. У випадку використання кавітаційних пристроїв для синтезу біодизеля вперше запропоновано та обґрунтовано йон-радикальний механізм реакції.

Біографії авторів

А. П. Ранський, Вінницький національний технічний університет

д-р хім. наук, професор, завідувач кафедри хімії та хімічної техноло-гії

О. А. Гордієнко, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, старший викладач кафедри хімії та хімічної технології

М. В. Євсєєва, Вінницький національний технічний університет

канд. хім. наук, доцент, доцент кафедри хімії та хімічної технології

Посилання

1. Біопаливо. Проблеми та перспективи / [А. П. Ранський , М. Ф. Ткачук, Л. М. Тютюнник та ін.] // Вісник Вінниць-
кого політехнічного інституту. — 2007. — № 5. — C. 65—71.
2. Патент 49563 Україна МПК, C12F 3/10. Спосіб переробки сивушної фракції спиртових виробництв / Рансь-
кий А. П., Пелішенко С. В., Солдатенков П. В. — № u200911048 ; заявл. 02.11.2009 ; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.
3. Патент 49561 Україна МПК, C11B 1/10. Спосіб отримання кукурудзяного масла екстракцією / Ранський А. П., Пе-
лішенко С. В., Звуздецька Н. С., Солдатенков П. В. — № u200911046 ; заявл. 02.11.2009 ; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.
4. Патент 58200 Україна МПК6
, С10L 1/04. Спосіб приготування біопалива для дизельних двигунів на основі рослин-
них олій / Масло І. П., Вірьовка М. І., Заборський В. П., Янко Л. О. — № u2002108490 ; заявл. 25.10.2002 ; опубл.
15.07.2003, Бюл. № 7.
5. Патент 15715 Україна, МПК6
, С10L 1/04. Спосіб приготування біопалива для дизеля / Семенов В. Г.,
Кирячок Н. В. — № u200600173; заявл. 06.01.2006; опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7.
6. Патент 28002 Україна, МПК6
, С07С 67/03, С07С 69/24, С07С 69/52. Дизельне біопаливо / Ткачук В. В.,
Фабуляк Ф. Г., Масленнікова Л. Д. – № u200706686 ; заявл. 14.06.2007 ; опубл. 26.11.2007, Бюл. № 19.
7. Патент 35913 Україна МПК6, С10L 1/00, С07С 69/00. Спосіб одержання біодизельного палива етанольною пе-
реестерифікацією жирів / Патриляк Л. К., Кухар В. П., Патриляк К. І., Охріменко М. В., Манза І. А., Волошина Ю. Г.,
Яковенко А. В., Іваненко В. В., Храновська В. І., Петрович В. В. — № u200805501 ; заявл. 29.04.2008 ; опубл. 10.10.2008,
Бюл. № 19.
8. Патент 33422 Україна, МПК6
, С10L 1/00. Спосіб приготування рідкого біопалива на основі рослинних олій / Ау-
лін В. В., Валебний О. Л., Гришина Е. О., Жулай О. Ю., Бобрицький В. М., Лисенко С. В., Труш М. М. – № u200800975 ;
заявл. 28.01.2008 ; опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12.
9. Патент 33596 Україна, МПК6 С07С 67/00. Спосіб одержання метилових естерів жирних кислот з рослинної олії та
їх сумішей / Драгнєв С. В., Дубровін В. О., Мельничук М. Д., Доценко М. С. — № u200804047 ; заявл. 31.03.2008 ;
опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12.
10. Пат. 6768015 США, МПК7 С11С 1/00. Method of making alkyl esters using pressure / Luxem Franz J.,
Troy William M.; Stepan Co. — № 10/639382 ; заявл. 12.08.2003 ; опубл. 27.07.2004.
11. Заявка № 10257215 ФРН, МПК7 С11С 3/10. Verfahren zur Verbesserung der Langzeitstabilitt von Biodiesel / Lurgi
AG, Bunsch Rudolf, Kastl Wolfgang, Mitschke Peter, Saft Helmut. — заявл. 07.12.2002 ; опубл. 08.07.2004.
12. Гліцероліз ріпакової олії на MgO-вмісних каталізаторах / [Г. М. Старух, С. І. Левицька, П. О. Мутовкін,
В. В. Брей] // Катализ и нефтехимия. — 2009. — № 17. — С. 4—7.
13. Брей В. В. Переэтерификация рапсового масла этанолом на твердых кислотных катализаторах / В. В. Брей,
А. В. Малежик, Д. В. Шистка // Катализ и нефтехимия. — 2008. — № 16. — С. 8—13.
14. Волошина Ю. Г. Переестерифікація тригліцеридів жирних кислот на твердих каталізаторах / Ю. Г. Волошина,
Л. К. Патриляк, К. І. Патриляк // Катализ и нефтехимия. — 2009. — № 17. — С. 87—95.
15. Етаноліз ріпакової олії на цеолітних каталізаторах широкого спектру кислотності / [Ю. Г. Волошина,
К. І. Патриляк, М. В. Охріменко та ін.] // Катализ и нефтехимия. — 2009. — № 17. — С. 8—11.
16. Патент 44931 Україна, МПК6 С07С 67/03, С07С 69/52, В01І 19/00. Спосіб виробництва метилового ефіру жир-
ної кислоти та обладнання для його здійснення / Ергюн Нурам, Паннінг Петер. — № u2000052953 ; заявл. 23.11.1998 ;
опубл. 15.03.2002, Бюл. № 3.
17. Промтов М. А. Перспективы применения кавитационных технологий для интенсификации химико-технологи-
ческих процессов / М. А. Промтов // Весник ТГТУ. — 2008. — Т. 14, № 4. — С. 861—869.
18. Беккер Г. Введение в электронную теорию органических реакций / Г. Беккер. — М. : Мир, 1977. — 658 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 236

Як цитувати

[1]
А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, і М. В. Євсєєва, «КАТАЛІЗ РЕАКЦІЇ ПЕРЕЕСТЕРИФІКАЦІЇ ПРИРОДНИХ ТРИГЛІЦЕРИДІВ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 76–82, Жовт. 2014.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>