МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ САНІТАРНО-БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ПІД ЧАС ЛІТНЬОГО КОМПОСТУВАННЯ

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет
  • С. М. Горбатюк Вінницький національний технічний університет
  • Л. Л. Березюк Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту

Анотація

Побудовано математичну модель динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побуто-вих відходів під час компостування в літній період. Досліджено динаміку санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час компостування в літній період.

Біографії авторів

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет
доцент. Кафедра безпеки життєдіяльності
С. М. Горбатюк, Вінницький національний технічний університет
доцент. Кафедра медичної біології
Л. Л. Березюк, Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту
викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

Посилання

1. Портал України з поводження з твердими побутовими відходами [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.ukrwaste.com.ua.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з
твердими побутовими відходами».
3. Орлова Т. А. Экологическая оценка земельных участков, занятых объектами отходов / Т. А. Орлова // Містобуду-
вання та територіальне планування. — С. 167—180.
4. Масленников А. Ю. Характеристика твердых бытовых отходов [Электронный ресурс] / А. Ю. Масленников // От-
раслевой портал. Вторичное сырье. — Режим доступа : http://www.recyclers.ru.
5. Щербо А. П. Гигиенические вопросы обезвреживания бытовых отходов // Доклад на XXIII научной конференции «Хло-
пинские чтения», 16 января 1991 года. — Л. : Издание ин-та усовершенствования врачей им. С. М. Кирова, 1990. — 25 с.
6. Зомарев А. М. Санитарно-гигиенический мониторинг полигонов захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) на этапах
жизненного цикла : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра мед. наук / А. М. Зомарев. — Пермь : 2010. — 50 с.
7. Microbial disinfection capacity of municipal solid waste (MSW) composting / [I. Deportes, J.-L. Benoit-Guyod, D. Zmirou,
M.-C. Bouvier] // Journal of Applied Microbiology. — 1998. — No. 85. — P. 238—246.
8. Дьяконов В. П. Справочник по алгоритмам и программам на языке бейсик для персональных ЭВМ : справ. /
В. П. Дьяконов. — М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. — 240 с. — ISBN 5-02-014530-0.
9. Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ / Н. Дрейпер, Г. Смит. — М. : Финансы и статистика, 2006. — 57 c
Переглядів анотації: 40 Завантажень PDF: 10
Як цитувати
[1]
О. В. Березюк, С. М. Горбатюк, і Л. Л. Березюк, МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ САНІТАРНО-БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ПІД ЧАС ЛІТНЬОГО КОМПОСТУВАННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 17-20, 1.
Номер
Розділ
Екологія та екологічна кібернетика

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)