РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПИТОМОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗВАЛИЩНОГО ГАЗУ

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет

Анотація

Виявлено параметри, які впливають на питомий потенціал звалищного газу в різних країнах. Роз-роблено математичну модель прогнозування питомого потенціалу звалищного газу.

Біографія автора

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри хімії та безпеки життєдіяльності

Посилання

1. Техніко-економічне обґрунтування «Програми утилізації звалищного метану в Луганській області за допомогою
механізмів Кітського протоколу». — Луганськ, 2008. — 124 с.
2. Исидоров В. А. Органическая химия атмосферы / В. А. Исидоров. — СПб. : Химия, 1992. — 288 с.
3. Минько О. И. Экологические и геохимические характеристики свалок твердых бытовых отходов / О. И. Минько,
А. Б. Лифшиц // Экологическая химия. — 1992. — № 2. — С. 37—47.
4. Гелетуха Г. Г. Обзор технологий добычи и использования биогаза на свалках и полигонах твердых бытовых отхо-
дов и перспективы их развития в Украине / Г. Г. Гелетуха, З. А. Марценюк // Экотехнологии и ресурсосбережение. —
1999. — № 4. — С. 6—14.
5. Березюк О. В. Виявлення параметрів впливу на питомий об’єм видобування звалищного газу / О. В. Березюк // Ві-
сник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 3. — С. 20—23. — ISSN 1997-9266.
6. Березюк О. В. Планування багатофакторного експерименту для дослідження вібраційного гідроприводу ущіль-
нення твердих побутових відходів / О. В. Березюк // Вібрації в техніці та технологіях. — 2009. — № 3(55). — С. 92—97.
7. Березюк О. В. Комп’ютерна програма «Планування експерименту» («PlanExp») / О. В. Березюк // Свідоцтво про
реєстрацію авторського права на твір № 46876. — К. : Державна служба інтелектуальної власності України. — Дата
реєстрації: 21.12.2012.
Переглядів анотації: 54 Завантажень PDF: 13
Як цитувати
[1]
О. Березюк, РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПИТОМОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗВАЛИЩНОГО ГАЗУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 39-42, 1.
Номер
Розділ
Екологія та екологічна кібернетика

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>