ОПТИМІЗАЦІЯ РУХУ НЕЗАВАНТАЖЕНОГО ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ З ТЯГОВИМ ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПОСЛІДОВНОГО ЗБУДЖЕННЯ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ПРЯМОЛІНІЙНОМУ ВІДРІЗКУ ДОРОГИ

  • О. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • О. Д. Фолюшняк Вінницький національний технічний університет
  • В. А. Лобатюк Вінницький національний технічний університет

Анотація

Здійснено оптимізацію руху незавантаженого електромобіля з тяговим електродвигуном постій-ного струму послідовного збудження по горизонтальному прямолінійному відрізку дороги за критері-єм мінімуму витрат енергії акумуляторної батареї. Побудовано математичну модель для струму в колі: акумуляторна батарея—обмотка якоря тягового електричного двигуна постійного струму з послідовним збудженням, реалізація якої дозволяє мінімізувати витрати енергії акумуляторної бата-реї під час руху за будь-яким законом зміни швидкості руху електромобіля.

Біографії авторів

О. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів
Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет
професор, кафедра відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів
О. Д. Фолюшняк, Вінницький національний технічний університет
аспірантка, кафедра відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів
В. А. Лобатюк, Вінницький національний технічний університет
студент Інституту електроенергетики та електромеханіки

Посилання

1. Оптимізація руху завантаженого електромобіля з тяговим електродвигуном постійного струму послідовного збу-
дження по горизонтальному прямолінійному відрізку дороги / О. Б. Мокін, О. Д. Фолюшняк, Б. І. Мокін, В. А. Лобатюк
// Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2013. — № 1. — С. 56—60. — ISSN 1997-9266.
2. Мокін О. Б. Відносні моделі руху електричного транспортного засобу по горизонтальному прямолінійному відріз-
ку колії / О. Б. Мокін, Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — № 2. — С. 20—24.
— ISSN 1997-9266.
3. Мокін О. Б. Оптимізація руху електромобіля по горизонтальному прямолінійному відрізку дороги за критерієм
мінімум витрат енергії акумуляторної батареї / О. Б. Мокін, Б. І. Мокін, О. Д. Фолюшняк // Вісник Вінницького політех-
нічного інституту. — 2011. — № 2. — С. 96—100. — ISSN 1997-9266.
4. Павловський М. А. Теоретична механіка / М. А. Павловський. — К. : Техніка, 2002. — 512 с.
5. Андреев В. П. Основы электропривода / В. П. Андреев, Ю. А. Сабинин. — М. — Л. : Госэнергоиздат, 1963. — 772 с.
6. Мокін Б. І. Ідентифікація параметрів моделей та оптимізація режимів системи електропривода трамвая з тяговими
електродвигунами постійного струму : моногр. / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. — 2008.
— 92 с. — ISBN 978-966-641-241-9.
7. Мокін О. Б. Метод параметричної ідентифікації моделі оптимального струму електромобіля / О. Б. Мокін, Б. І. Мокін,
О. Д. Фолюшняк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2011. — № 3. — С. 89—92. — ISSN 1997-9266.
Переглядів анотації: 353 Завантажень PDF: 120
Як цитувати
[1]
О. Мокін, Б. Мокін, О. Фолюшняк, і В. Лобатюк, ОПТИМІЗАЦІЯ РУХУ НЕЗАВАНТАЖЕНОГО ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ З ТЯГОВИМ ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПОСЛІДОВНОГО ЗБУДЖЕННЯ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ПРЯМОЛІНІЙНОМУ ВІДРІЗКУ ДОРОГИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 48-51, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 3 > >>